Poniedziałek 12 kwietnia, 2021 Imieniny: Damian, Juliusz, Zenon, Wiktor, Wiktoryna, Lubosław
Unia Europejska

Aktualności

26-02-2021

Obchody 175. ROCZNICY POWSTANIA KRAKOWSKIEGO

W rocznicę wybuchu Powstania Krakowskiego 26 lutego, liczni przedstawiciele środowisk samorządowych, kombatanckich, stowarzyszeń, oraz rad spotkali się przy miejscach pamięci w Krakowie i Gdowie aby oddać hołd pomordowanym powstańcom.

W obchodach rocznicowych wziął również udział wicestarosta Henryk Gawor, radny Powiatu Wielickiego Piotr Wajda, pracownik Starostwa Powiatowego w Wieliczce Rafał Ślęczka oraz przedstawiciele Klubu Przyjaciół Wieliczki, na czele z Panią prezes Jadwigą Dudą, składając  biało-czerwone kwiaty przy grobie Edwarda Dembowskiego w Krakowie oraz pod pomnikiem Powstańców poległych za ojczyznę na cmentarzu w Gdowie.

_____

W Gdowie 26.02.1846 r. rozegrała się bitwa między powstańcami przybyłymi z Wieliczki, a chłopami i wojskiem austriackim. W wyniku tej bitwy klęskę ponieśli powstańcy – zginęło 154 osoby, a 59 zostało wziętych do niewoli. Władze austriackie nie pozwoliły ich pogrzebać na cmentarzu jako buntowników przeciw legalnej władzy. Pochowano ich na pastwisku obok cmentarza, w trzech dołach bez krzyża. W 50 rocznicę tego wydarzenia w 1896 r. z inicjatywy Straży Ogniowej w Gdowie zwłoki powstańców umieszczono we wspólnym grobie, na którym usypano kopiec. Ks. Michał Kolar włączył go do cmentarza. W 1906 r. Wojciech Samek z Bochni wykonał pomnik na kopiec. Na jego cokole stoi kamienny krzyż z napisem: ”Boże Zbaw Polskę”. Pod krzyżem rzeźba młodej zranionej kobiety. U jej stóp na mieczu i wieńcu dębowym orzeł. To Matka Polska, jak biblijna Rachel opłakuje swych synów poległych za Ojczyznę. Na ścianach postumentu pomnika, na cokole z trzech stron granitowe tablice z napisami: „Rachel płacząca synów swoich i nie chciała się dać pocieszyć, iż ich nie masz. Poległym za Ojczyznę pod Gdowem 1846 -1906 r. R.J.P. SP MICHAŁ ROTTERMUND z PRZYBRODZA, dowódca oddziału powstańczego, pod Gdowem. Spokój jego duszy. Józef Siedlecki l.19 z Jankówki, Fryderyk Locher – Ritter, uczeń, syn zarządcy salin w Wieliczce, Alojzy Stefanides, uczeń, syn dyrektora salin, Edward Drozdowski, górnik, Wojciech Pilchowski, Żeleźnik, Walenty Sturna, żeleżnik, Wojciech Małek, górnik, Janiszewski, górnik, Franciszek Camo, świeczny salinarny, Skawiński, Antoni Borowiec, świeczny salinarny i inni.”
tekst Jadwiga Duda

Ilość zdjęć w galerii: 11
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU