Środa 3 marca, 2021 Imieniny: Maryna, Kunegunda, Tycjan, Kinga
Unia Europejska

Aktualności

23-02-2021

Zaproszenie dla instytucji szkoleniowych na organizację szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy do składania ofert na organizację szkolenia „Digital Marketing" finansowanego z Funduszu Pracy.


1. Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ul. Sienkiewicza 13 A, 32-020 Wieliczka
2. Nazwa szkolenia: „Digital Marketing"
3. Cel i zakres szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie Digital Marketing; Customer Journey Map; Content Marketing (strategia Content Marketingowa, wskaźniki efektywności), Socjal Media Marketing (Facebook, Twitter, Linkedln, Snapchat, Instagram, Printerest, You Tube, kampanie w SM), E-mail Marketing, Marketing Automation, Optymalizacja strony (UX,UI), Pozycjonowanie strony (aspekty techniczne i contentowe, działania on-site i off –site), Google Analytics, PPC i Google AdWords (Search, Display, You Tube), strategia digital marketing; zajęcia praktyczne.
4. Miejsce realizacji szkolenia: do 25 km od siedziby PUP Wieliczka
5. Źródło finansowania szkolenia: Fundusz Pracy
6. Ilość osób mających uczestniczyć w szkoleniu: 1 osoba
7. Proponowana ilość godzin edukacyjnych szkolenia: min. 90 godzin edukacyjnych (szkolenie powinno być realizowane w wymiarze co najmniej 25 godzin zegarowych tygodniowo)
8.  Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: luty/ marzec 2021r. 
9. Kryteria wyboru ofert: Podczas procedury wyłaniania instytucji szkoleniowej, której zostanie zlecone przeprowadzenie szkolenia urząd pracy uwzględnia:
  1. dostosowanie programu szkolenia odpowiednio do identyfikowanego na rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje;
  2. posiadanie przez instytucje szkoleniową certyfikatu jakości usług;
  3. dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia;
  4. dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia,
    z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia oraz sposobu organizacji zajęć praktycznych;
  5. efekty oferowanego szkolenia;
  6. rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji i kompetencji;
  7. koszty szkolenia.
10. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy przygotować wg PROGRAMU SZKOLENIA, który stanowi załącznik nr 4 do ,,Zasad organizacji szkoleń  grupowych i indywidualnych". Proszę także o wypełnienie załącznika nr 1 do Programu Szkolenia – kosztorysu szkolenia oraz załącznika nr 2 – harmonogramu szkolenia.
11. Miejsce i termin złożenia oferty: Instytucje szkoleniowe w odpowiedzi na zamieszczoną informację o zamiarze zorganizowania szkolenia składają ofertę szkoleniową w formie pisemnej w oryginale drogą pocztową, kurierem, osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy lub w formie skanu drogą e-mailową.
 
Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce
ul. Sienkiewicza 13 A, 32-020 Wieliczka
adres e-mail: szkolenia@pupwieliczka.pl
 
Osoba do kontaktu: Małgorzata Paździor tel. 12 289 70 11
 
Oferty prosimy składać do 19 lutego 2021r.

Załączniki Załączniki FP Program szkolenia kosztorys harmonogram .pdf (pdf, 245 KB)
Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU