Środa 3 marca, 2021 Imieniny: Maryna, Kunegunda, Tycjan, Kinga
Unia Europejska

Aktualności

21-01-2021

Zawiadomienie o XXII zdalnej nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Wielickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Tomasz Tomala zaprasza na XXII zdalną sesję Rady Powiatu Wielickiego, która odbędzie się w najbliższy poniedziałek 25 stycznia 2021 r. o godzinie 16.00.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad, przyjęcie protokołu z XX oraz XXI sesji oraz przedstawienie porządku obrad.
2.    Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy sesjami w tym:

  • z wykonania uchwał Rady,
  • z realizacji zadań Powiatowego Parku Rozwoju.

3.    Interpelacje i zapytania radnych.
4.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wielicki za rok 2020.
5.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice z przeznaczeniem na finansowanie oświatowych zadań pozaszkolnych realizowanych przez  Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach.
6.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/153/2020 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 września 2020 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą PSP w Wieliczce oraz magazynem przeciwpowodziowym w latach 2020-2024.
7.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce”
8.    Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2021 rok.
9.    Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego.
10.    Uchwała w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wielickiego na 2021r.
11.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.    Wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Zakończenie obrad.

 

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU