Wtorek 19 stycznia, 2021 Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz, Erwin
Unia Europejska

Aktualności

13-01-2021

Nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce informuje, że w związku z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej 6.0, która przedłuża możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach dofinansowań dla samozatrudnionych (art. 15 zzc), oraz dofinansowań do wynagrodzeń (art. 15 zzb, art. 15 zze, art. 15 zze2).

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce z dniem OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW:

  • o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla tzw. samozatrudnionych (art. 15zzc)
  • o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek (art. 15zzb, art. 15zze i art. 15 zze2)
 
Nabór będzie prowadzony do 10 czerwca 2021 r.
 
O WSPARCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:
  • osoby, które jeszcze nie składały wniosku,
  • osoby, które otrzymały dofinansowanie na okres krótszy niż 3 miesiące.
 
Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl 
lub w wersji papierowej przesyłając komplet dokumentów pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce ul. Sienkiewicza 13A, 32-020 Wieliczka lub wrzucając do skrzynki przy wejściu do budynku PUP przy ul. Sienkiewicza 13A, 32-020 Wieliczka.
 
UWAGA
Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej (po 28.11.2020 r.), w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112).
 
Naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów wydanych na podstawie ww. przepisu stanowi podstawę do odmowy udzielenia wsparcia w zakresie art. 15zzb, 15zzc oraz 15zzd, jak również art. 15zzda, 15zze i 15zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842).

W przypadku gdy Przedsiębiorca złożył wniosek o ww. formę pomocy po 28.11.2020 roku i uzyskał już świadczenie, a odmówi złożenia oświadczenia – będzie zobowiązany do zwrotu pomocy.

Przedsiębiorca, który ubiegał się o ww. pomoc po 28.11.2020 r. i otrzymał dofinansowanie będzie zobowiązany do zwrotu wypłaconego świadczenia w przypadku naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów lub odmowy złożenia stosownego oświadczenia.

źródło: PUP w Wieliczce

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU