Poniedziałek 12 kwietnia, 2021 Imieniny: Damian, Juliusz, Zenon, Wiktor, Wiktoryna, Lubosław
Unia Europejska

Aktualności

31-12-2020

Budżet Powiatu Wielickiego na 2021 rok uchwalony

Na XX zdalnej sesji, Rada Powiatu Wielickiego uchwaliła budżet powiatu na 2021 rok. Za dokumentem przygotowanym przez Zarząd Powiatu Wielickiego głosowało 25 radnych 18 głosowało za jego przyjęciem, 1 był przeciwny, 6 wstrzymało się od głosu.

W przyjętej uchwale zaplanowano dochody budżetu w wysokości i 108.640.284,82 złotych, wydatki na poziomie 115.666.833,35 złotych. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7.026.548,53 złotych.

Projekt uchwały budżetowej otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Komisje stałe w Radzie Powiatu Wielickiego zarekomendowały radnym jego przyjęcie.

Rok 2021 jest kolejnym rokiem, w którym powiat wielicki nie będzie spłacał zadłużenia poprzez emisje nowych obligacji czy zaciąganie kredytów. Istotne jest to zadłużenie powiatu wielickiego jest pokryte środkami pieniężnymi wynikającymi z rozliczenia budżetu roku 2020 czyli środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i dotacji unijnych. Na spłatę długu przewidziano 4.000.000,00 zł z tytułu wykupu wcześniej wyemitowanych obligacji. Wykup tych obligacji będzie pokryty wygospodarowanymi przez powiat wolnymi środkami

- poinformowała skarbnik powiatu wielickiego Joanna Kwaśnica.

W budżecie powiatu wielickiego na 2021 rok ponad 12.000.000 złotych przeznaczono na inwestycje drogowe. Najwięcej z tej sumy, bo aż 2.300.000 złotych zostanie przeznaczone na rozbudowę drogi powiatowej Dąbrowa–Grodkowice, natomiast prawie 2.000.000 złotych wyniesie remont drogi Biskupice-Kunice. Ważną inwestycją, jaka rozpocznie się w przyszłym roku będzie modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Grabówki. Na to zadanie zarezerwowano ponad  1.500.000 złotych.

1.000.000 złotych (z zaplanowanych, 4.019.534,15 złotych) powiat wielicki przekaże na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP  w Wieliczce oraz magazynem przeciwpowodziowym. Dodatkowe 300.000 złotych przeznaczono na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W 2021 roku zaplanowano realizację programów współfinansowanych ze środków unijnych łącznie w wysokości 9.397.966,73 złotych. Wkład własny Powiatu w realizację projektów unijnych to kwota 1.912.197,46 zł

Ważnym wydatkiem inwestycyjnym pozostanie rozbudowa Zespołu Szkół w Gdowie, na którą przeznaczono 115 000 złotych.  Z kolei blisko 2.500.000 złotych zarezerwowano na zakup działki w Wieliczce pod budowę szkoły specjalnej. Te zadania zostaną zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rekordowe, prawie 6.500.000 złotych przeznaczone zostanie na projekt E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego.

Projekt budżetu na 2021 rok, jest punktem wyjścia do działań na cały rok pomimo trudności związanych z pandemią. Budżet ten jest realny, racjonalny, prorozwojowy i ambitny 

- podkreślił wicestarosta wielicki Henryk Gawor.  

 

 

 

Ilość zdjęć w galerii: 6
Podziel się:
MENU