Niedziela 13 czerwca, 2021 Imieniny: Lucjan, Antoni, Gracja
Unia Europejska

Aktualności

14-12-2020

Rządowe wsparcie dla lokalnych inwestycji

Ponad 10 milionów złotych trafi do powiatu wielickiego i gminy Kłaj w ramach rozstrzygniętego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.W piątek 11 grudnia na płycie Rynku Górnego w Wieliczce odbyła się konferencja prasowa podczas której, posłowie Urszula Rusecka i Rafał Bochenek oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczyli przedstawicielom władz powiatu wielickiego i gminy Kłaj symboliczne czeki z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na inwestycje bliskie ludziom takie jak modernizację drogi w Biskupicach oraz budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce, a w gminie Kłaj budowę kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę domu Kultury.

Powiat wielicki ubiegał się o dofinansowanie sześciu inwestycji, środki zostały przyznane trzem z nich. Najwięcej z puli RFIL trafi do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce.

Jest to bardzo dobra informacja dla samorządów. Powiat wielicki dzięki dofinansowaniu w wysokości 5,5 mln złotych będzie mógł zrealizować te inwestycje lokalne, które są potrzebne i ważne dla mieszkańców

- powiedział starosta wielicki Adam Kociołek.


W uroczystym wręczeniu czeków potwierdzających przyznanie środków wzięli udział posłowie: Urszula Rusecka i Rafał Bochenek oraz  wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Czeki odebrali członkowie Zarządu Powiatu Wielickiego: starosta wielicki Adam Kociołek, wicestarosta Henryk Gawor, Aleksandra Ślusarek, Tomasz Broniowski i Stanisław Kyrc oraz wójt gminy Kłaj Zbigniew Strączek.

Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego przeznaczył 12 miliardów złotych dla samorządów. Do Małopolski trafi miliard złotych. Te środki są swoistą „tarczą dla samorządów” oraz firm, które będą wykonywały inwestycje

- mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Powiat Wielicki w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzyma 5,5 mln zł. Środki te będą wsparciem dla następujących inwestycji:

  • Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce. LO posiada aktualnie instalację wykonaną w latach 60- tych ubie-głego stulecia. Instalacja wykonana jest przewodami aluminiowymi, w izolacji gumowej w systemie TN-C, obecnie niedopuszczalnym w instalacjach wnętrzowych. Zaplanowany remont jest niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa p. poż. w budynku, a także stanowi warunek dalszego funkcjonowania. Inwestycja jest w pełni gotowa do realizacji. Kwota dofinansowania z RFIL to 0,5 mln złotych.
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2023 K w Biskupicach o dł. 340 m. Zostanie wy-konana nowa nawierzchnia na poszerzonej jezdni o szerokości 5,50 m wraz chodnikiem. Dodatkowo zostanie wykonana kanalizacja deszczowa i przebudowa sieci uzbrojenia te-renu. Zostaną poszerzone pobocza do szerokości 1 m i umocnione skarpy. Kwota dofinansowania z RFIL to 1 mln złotych.
  • Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce z znajdującym się w przyziemiu (pod halą) parkingiem samochodo-wym w miejscu obecnie istniejącej starej hali sportowej i parkingu. Budynek LO zlokalizowały jest w centrum Wieliczki, w otoczeniu zabudowy edukacyjnej, bez możliwości wykonania jakichkolwiek dodatkowych elementów infrastruktury sportowej. Kwota dofinansowania z RFIL to 4 mln złotych.

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – najważniejsze informacje

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich).  W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów.

Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin wiejskich i  miejsko wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne.

Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in.  budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.
Pieniądze będą przyznawane w formie przelewów na wniosek samorządów – bez zbędnej biurokracji. To bezprecedensowe wsparcia dla każdej gminy i każdego powiatu w Polsce.  
Nie wskazano ostatecznego terminu na wydatkowanie środków przez samorządy.

Gminy, miasta i powiaty mogły składać wnioski o wsparcie z puli 6 mld zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych od 27 lipca do 10 sierpnia. Dodatkowe 6 mld złotych rozdysponuje Prezes Rady Ministrów na konkretne inwestycje proponowane przez samorządy.

 

Ilość zdjęć w galerii: 16
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU