Niedziela 13 czerwca, 2021 Imieniny: Lucjan, Antoni, Gracja
Unia Europejska

Aktualności

03-12-2020

Budowa nowego budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Wieliczce – ogłoszono przetarg

fot. Archiwalne: Podpisanie porozumienia pomiędzy Województwem  Małopolskim, Powiatem Wielickim a Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym w sprawie nowego budynku dla zespołów ratownictwa medycznego. Wieliczka, 7 lipca 2020 r.

W poniedziałek 30 listopada Powiat Wielicki ogłosił przetarg na budowę nowego budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce. Otwarcie ofert odbędzie się 15 grudnia.

Siedziba pogotowia ma powstać przy ulicy Powstania Styczniowego w Wieliczce, gdzie Starostwo Powiatowe w Wieliczce planuje budowę Centrum Administracyjnego, obejmującego wspólną lokalizację siedzib: komendy powiatowej straży pożarnej, policji i pogotowia - siedziby zespołów ratownictwa medycznego. Zlokalizowanie Centrum Administracyjnego w bezpośredniej bliskości skrzyżowania drogi krajowej nr 94 i drogi wojewódzkiej 966 to zdaniem ekspertów optymalna lokalizacja pod względem czasu dojazdu zespołów ratunkowych i interwencyjnych.

Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Projekt koncepcyjny zakłada zlokalizowanie pogotowia w takim miejscu, z którego wyjazd będzie niezakłócony do wszystkich gmin powiatu wielickiego

poinformował starosta Adam Kociołek.

Obecnie zespoły ratownictwa stacjonują w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Szpunara 20, skąd wyjazd jest utrudniony z uwagi na wąskie uliczki w centrum Wieliczki. Dzięki planowanej inwestycji wyjazd zespołów ratownictwa z miejsca stacjonowania będzie łatwiejszy, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Poprawią się także warunki pracy ratowników. W nowym obiekcie znajdą się wygodne pomieszczenia socjalne, a także pokoje łączności i opracowania dokumentacji medycznej, magazyn na leki i materiały medyczne oraz garaże dla ambulansów.

Projektowany obiekt Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Wieliczce o łącznej powierzchni użytkowej 493,4 m2, będzie pełnił funkcję socjalno-administracyjną oraz garażową. Budynek będzie dwukondygnacyjny z łącznikiem pomiędzy projektowanym budynkiem a budynkiem Państwowej Straży Pożarnej. Obiekt zaprojektowano w konstrukcji murowanej. Budynek Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego wysokością oraz rozwiązaniami materiałowymi elewacji nawiązuje do zatwierdzonego projektu sąsiedniej strażnicy.

Projekt parteru zakłada  wybudowanie bloku sanitarnego wraz z  szatniami, łazienek dla pracowników oraz dwóch  pomieszczeń administracyjnych. Na parterze znajdzie się również 3-stanowiskowy garaż dla pojazdów Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego oraz pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Piętro budynku dzieli się na 2 części: niższa zawiera pomieszczenia socjalno-administracyjne przeznaczone dla ratowników medycznych oraz dyżurkę lekarską natomiast wyższa zawiera pomieszczenie dowodzenia wraz z łazienkami, szatnię oraz pomieszczenie biurowe. Prace budowlane obejmują również zagospodarowanie terenu wokół budynku, wykonanie muru oporowego, budowę parkingu dla samochodów osobowych, dróg i chodników.

Zgodnie z Uchwałą nr XIV/125/2020 Rady Powiatu Wielickiego z 8 kwietnia 2020 r. w  sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce”, samorząd Powiatu Wielickiego będzie uczestniczył w kosztach realizacji tego zadania w wysokości 1 miliona złotych (ok. 28% szacunkowego kosztu zadania). Pozostałą kwotę – ponad 2,5 miliona złotych - zabezpieczyło Województwo Małopolskie (ok. 71 %  szacunkowego kosztu zadania). Ze środków własnych w inwestycji będzie też partycypowało Krakowskie Pogotowie Ratunkowe (do wys. 50 tys. zł).

Nowa siedziba pogotowia ratunkowego w Wieliczce ma być gotowa w 2021 roku, w 130. rocznicę powstania Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

 

 

fot. archiwalne: Podpisanie porozumienia pomiędzy Województwem  Małopolskim, Powiatem Wielickim a Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym w sprawie nowego budynku dla zespołów ratownictwa medycznego. Wieliczka, 7 lipca 2020 r.

Ilość zdjęć w galerii: 2
Podziel się:
MENU