Niedziela 24 stycznia, 2021 Imieniny: Felicja, Rafał, Franciszek, Robert, Sława
Unia Europejska

Aktualności

24-11-2020

Inwestycje drogowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Kolejne zadania drogowe w województwie małopolskim mają szansę na realizację. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził bowiem listę zadań powiatowych i gminnych, które otrzymają dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach dodatkowego naboru wniosków na rok 2020, ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego 12 sierpnia 2020 r.

Dofinansowanie otrzymają wszystkie zgło-szone do tego naboru zadania. To łącznie 60 inwestycji (10 zadań powiatowych i 50 gminnych). Na dofinansowanie tych zadań przeznaczona została kwota 39 170 705 zł, a wartość wszystkich dofinansowanych inwestycji ma wynieść 74 049 409 zł.
Powiat Wielicki, w ramach dodatkowego naboru otrzyma dofinansowanie w wysokości 286 100  złotych. Tym razem pieniądze zostaną przeznaczone na remont drogi w miejscowości Chorągwica. 

Zgodnie z ogłoszonym przetargiem, zaplano-wane prace przy przebudowie drogi Chorą-gwica-Raciborsko, na odcinku o długości 220 m, obejmują budowę chodnika, poszerzenie jezdni do 5,5 m, modernizację zatoki autobusowej oraz odwodnienie drogi. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, remont drogi zakończy się w połowie przyszłego roku

- informuje Henryk Gawor, wicestarosta wielicki.

W tym roku, dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych, powiat wielicki otrzymał już 2 839 869 złotych. Kwota ta została przeznaczona na dofinansowanie dwóch zadań. Pierwszym jest przebudowa drogi powiatowej Cichawa-Kłaj w miejscowościach Targowisko i Kłaj. Wartość tego projektu to 818 173 zł, a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 572 721 zł. Drugą inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej Targowisko-Węgrzce Wielkie w miejscowości Staniątki. Wartość projektu to 3 238 783,57 zł, a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 2 267 148 zł. Dodatkowy nabór  pozwoli na rozpoczęcie jeszcze jednej inwestycji.
 

Przebudowa drogi  Królewskiej w Staniątkach

W listopadzie rozpoczęły się prace modernizacyjne drogi powiatowej nr 2009K Targowisko-Węgrzce Wielkie w miejscowości Staniątki.

Na tę inwestycję czekaliśmy wiele lat. Mieszkańcy wielokrotnie apelowali o remont tej drogi do mnie i do innych radnych powiatowych, ale problemem były fundusze. Dzięki wsparciu z Fundu-szu Dróg Samorządowych ta inwestycja może zostać zrealizowana. Warto dodać, że  Powiat Wielicki otrzymał blisko 12 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych. Jest to ogromne wsparcie państwa dla przebudowy dróg lokalnych, które wraz drogami krajowymi będą tworzyć spójny system komunikacyjny naszego kraju

– mówi Tomasz Tomala, przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego.

W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie odcinek drogi na długości około 950 mb. Zaplanowane prace przy przebudowie drogi  na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (ulicą Stefana Wyszyńskiego) do ostatnich zabudowań przed przepustem na Podłężance obejmą m.in. wzmocnienie nawierzchni jezdni i poszerzenie jej do sześciu metrów, budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2,3 m, budowę kanalizacji opadowej do odwodnienia pasa drogowego, remont zjazdów oraz  budowę przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem tzw. światłami dedykowanymi.

Zakończenie inwestycji przewidziano na czerwiec 2021 r.

Ilość zdjęć w galerii: 3
Podziel się:
MENU