Sobota 23 stycznia, 2021 Imieniny: Ildefons, Rajmund, Jan, Fernandy
Unia Europejska

Aktualności

25-09-2020

Wsparcie dla pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wielickiego

Kolejne zakupy w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" trafiły do rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego. Tym razem wsparcie w postaci komputerów, maseczek i rękawiczek jednorazowych oraz płynu dezynfekującego trafiło do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kłaju oraz do Domu Dziecka "Moja Rodzina" Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Pawlikowicach.

Na spotkaniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce wicestarosta Henryk Gawor wraz z dyrektorami PCPR w Wieliczce Ryszardą Zakrzewską-Zachwieją i Anną Front oraz kierownikiem Działu ds. Pieczy Zastępczej  Jadwigą Turchan przekazali zakupy przedstawicielom Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kłaju: dyrektorowi Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Andrzejowi Kamińskiemu i dyrektorowi placówki Bartłomiejowi Szczygłowi oraz Domu dziecka w Pawlikowicach, który reprezentował  dyrektor ks. Przemysław Piątek.

 

***

Przypomnijmy, że w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" Powiat Wielicki dokonał zakupu: 32 komputerów, 1 projektora multimedialnego, 1210 szt. maseczek jednorazowych, 6100 szt. rękawiczek jednorazowych oraz 605 litrów płynu dezynfekującego. Wszystkie realizowane zakupy zostały już dostarczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce i sukcesywnie są przekazywane przedstawicielom naszych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego tj: rodzinom zastępczym spokrewnionym, rodzinom zastępczym niezawodowym, rodzinom zastępczym zawodowym oraz podmiotom prowadzącym Instytucjonalną pieczę zastępczą, celem udostępnienia tego wsparcia dzieciom i młodzieży przebywającym w pieczy zastępczej.

Zakupy to efekt umowy dofinansowania podpisanej 30 lipca 2020 roku z Wojewodą Małopolskim, dotyczącej realizacji na terenie Powiatu Wielickiego działań w ramach projektu systemowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020,  Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Ilość zdjęć w galerii: 5
Podziel się:
MENU