Wtorek 26 stycznia, 2021 Imieniny: Paulina, Polikarp, Tymoteusz, Michał, Tytus, Lutosław, Norma
Unia Europejska

Aktualności

30-06-2020

XVI Sesja Rady: jest absolutorium

Rada Powiatu Wielickiego na XVI posiedzeniu 29.06.2020 r. podjęła uchwałę o udzielenie absolutorium dla zarządu z wykonania budżetu za 2019 rok.

XVI zdalna sesja Rady Powiatu Wielickiego w przeważającej części zajęła debata nad raportem o stanie Powiatu Wielickiego za roku 2019. Pytania radnych w większości dotyczyły spraw związanych z budową nowych komend dla Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowej Policji, które docelowo mają powstać przy ulicy Powstania Styczniowego w Wieliczce, gdzie wg wstępnych założeń planuje się utworzenie Powiatowego Centrum Obsługi Mieszkańców. W jego planie swoją siedzibę znalazłoby też Pogotowie Ratunkowe oraz kompleks administracyjno-biurowy.

    Mamy wydane pozwolenie na budowę nowej komendy. W tym miesiącu oczekujemy na środki zewnętrzne. Trwają starania, aby komenda ruszyła w przyszłym roku, po przyjęciu tej inwestycji do programu modernizacji służb 2020.
    W sprawie nowej komendy dla policji odbyło się spotkane z nowym komendantem wojewódzkim. Na spotkaniu został nakreślony plan, w którym przyjęto, że do końca września br. zostanie przekazana działka pod budowę  komendy.
    W sprawie nowej siedziby pogotowia kończymy negocjacje z urzędem marszałkowskim. Mamy zabezpieczone środki i czekamy na podpisanie porozumienia ze strony urzędu. Mam nadzieję, że budowa rozpocznie się w tym roku.

- przekazał starosta wielicki Adam Kociołek

Starosta odpowiedział również na pytania radnych dotyczące dofinansowania jakie otrzyma Powiat Wielicki z Funduszu Inwestycji Samorządowych w ramach tarczy antykryzysowej dla samorządów. Wysokość dofinansowania to 6 106 751 zł. Zaapelował do radnych, aby wspólnie zastanowić się na co przeznaczyć te pieniądze, tak aby zyskała na tym każda z gmin powiatu. 

W dalszej części sesji radni głosowali nad uchwałą w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wielickiego wotum zaufania oraz uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wielickiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2019 rok. Uchwały zostały przyjęte.

Przed głosowaniem nad  Uchwałą w sprawie absolutorium za 2019 rok dla Zarządu Powiatu Wielickiego starosta Adam Kociołek skierował swoje słowa do radnych:

    Absolutorium jest zwieńczeniem działań jakie zostały podjęte w zeszłym roku przez zarząd. Wspólnie staraliśmy się szeroko z państwem współpracować podczas realizacji wszystkich zadań. Absolutorium to spojrzenie na budżet w sposób, który pokazuje pewne tendencje i trendy związane z realizacją, nie tylko zadań powiatowych ale przede wszystkim gospodarki finansowej. Przez ostatni rok udało nam się wypracować metody, które w sposób bardzo obiektywny i jasny pozwalają wszystkim radnym uczestniczyć w zarządzaniu powiatem. Mam nadziej ze ta tendencja zostanie utrzymana.

Następnie nastąpiło głosowanie, w którym Rada Powiatu Wielickiego podjęła uchwałę o udzielenie absolutorium dla zarządu z wykonania budżetu za 2019 rok. W głosowaniu wzięło udział 24 radnych, dwudziestu z nich głosowało za, dwóch przeciw, a pozostałych dwóch wstrzymało się od głosu, jeden radny był nieobecny. W imieniu radnych przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Tomasz Tomala przekazał staroście oraz zarządowi gratulacje w związku z uzyskanym absolutorium.

Na zakończenie starosta Adam Kociołek podziękował zarządowi, radnym, kierownikom jednostek powiatowych, komendantom służb, inspekcji i straży oraz kierownikom wydziałów starostwa, w szczególności skarbnikowi powiatu Joannie Kwaśnicy za ich pracę, zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu raportu o stanie Powiatu Wielickiego za rok 2019.

Podczas obrad XVI zdalnej sesji Rady Powiatu Wielickiego, radni przyjęli wszystkie uchwały z porządku obrad.

 

Ilość zdjęć w galerii: 15
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU