Piątek 27 listopada, 2020 Imieniny: Walerian, Wirgiliusz, Maksymilian, Franciszek, Ksenia
Unia Europejska

Aktualności

22-06-2020

Otwarcie nowego węzła Niepołomice na A4

Od 22 czerwca 2020 r. kierowcy mogą już korzystać z węzła Niepołomice na autostradzie A4. Dzięki inwestycji powstało nowe, bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 964, zarówno od strony Krakowa jak i Tarnowa. Inwestycja była realizowana na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz województwem małopolskim, powiatem wielickim i gminą Niepołomice.

 

Dziś o godzinie 10:00 nastąpiło oficjalne otwarcie węzła autostrady w Podłężu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, posłowie Urszula Rusecka i Rafał Bochenek, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, starosta wielicki Adam Kociołek, wicestarosta wielicki Henryk Gawor, członek zarządu Powiatu Wielickiego Aleksandra Ślusarek, pełniący obowiązki burmistrza Niepołoomic Krystian Zieliński, dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA w Krakowie Tomasz Pałasiński, ze strony wykonawcy - prezes Spółki "Trakcja PRKil" Marcin Lewandowski, liczni przedstawiciele samorządów oraz mieszkańcy gminy Niepołomice.

Koszt budowy węzła Niepołomice wyniósł 48 mln zł, z czego 27,5 mln zł pochodziło z budżetu państwa, a 20,5 mln zł z budżetów samorządów: województwa małopolskiego, powiatu wielickiego (4 mln złotych) i gminy Niepołomice.

Wykonawcą zadania było polsko-litewskie konsorcjum TRAKCJA PRKiI SA i AKCINẺ BENDROVẺ „KAUNO TILTAI”.

Zakres inwestycji obejmował budowę:
- węzła w ciągu autostrady A4 do obsługi wszystkich relacji,
- wjazdów i zjazdów, z równoległymi pasami włączania i wyłączania,
- łącznic jednokierunkowych dla wszystkich relacji,
- dwóch zespolonych rond na drodze wojewódzkiej DW964.

W ramach zadania zostało przełożone koryto rzeki Podłężanki, a także uregulowano koryto potoku Zakrzowianka, aby zabezpieczyć nasypy drogowe zjazdu z autostrady A4. Przebudowana została sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia, odwodnienia oraz wzmocnione podłoże gruntowe. Powstało oświetlenie węzła drogowego, drogi wojewódzkiej oraz autostrady oraz ekrany akustyczne.

Węzeł Niepołomice umożliwi bezpośredni dojazd z autostrady do miejscowości bezpośrednio przylegających do trasy oraz do Niepołomickiej Strefy Ekonomicznej. Codziennie do strefy, która obecnie zajmuje ok. 500 ha, dojeżdża 870 pojazdów ciężarowych i około 4300 samochodów osobowych. Przewiduje się, że w najbliższych latach Niepołomicka Strefa Inwestycyjna powiększy się, a liczba pracujących w niej osób wzrośnie z ok. 4500 osób obecnie do 8000 osób, co wygeneruje dużo większy ruch pojazdów. Wjazd na autostradę w nowym węźle usprawni dojazd do tej strefy ekonomicznej i da możliwość sprawniejszej obsługi generowanego przez nią ruchu.

W ostatnich latach dynamicznie rozwija się ponadto strefa ekonomiczna po wschodniej stronie Krakowa i drogi ekspresowej S7 na odcinku pomiędzy węzłami Kraków Bieżanów i Kraków Przewóz. Strefa ta rozbudowuje się w kierunku pobliskiej Niepołomickiej Strefy Ekonomicznej. W ten sposób powstaje coraz większy kompleks magazynowo-usługowy, dla którego dalszego rozwoju dobre skomunikowanie z drogami szybkiego ruchu, czyli A4 i S7 jest bardzo ważne.

źródło: Ministerstwo Infrastruktury
 

Ilość zdjęć w galerii: 4
Podziel się:
MENU