Wtorek 26 stycznia, 2021 Imieniny: Paulina, Polikarp, Tymoteusz, Michał, Tytus, Lutosław, Norma
Unia Europejska

Aktualności

16-06-2020

Raport o stanie Powiatu Wielickiego za rok 2019

Dnia 1 czerwca 2020 roku Zarząd Powiatu Wielickiego przedłożył Radzie Powiatu raport o stanie Powiatu Wielickiego za 2019 rok. Zgodnie z art. 30a, ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatu „Rada powiatu rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.”

Debata nad raportem o stanie Powiatu Wielickiego za 2019 rok odbędzie się na XVI zdalnej sesji Rady Powiatu Wielickiego w dniu 29.06.2020 r. (poniedziałek), która rozpocznie się o godz. 16:00.

Zgodnie z ww. ustawą w debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu wielickiego mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej do dnia sesji, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu tj. do dnia 29.06.2020 roku do godziny 12.00 a w pozostałe dni w godzinach pracy urzędu tj. od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30, a w poniedziałki od 7.30-17.00, na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2,  pokój nr 14. Liczy się data i godzina złożenia wniosku na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

W związku z faktem, że XVI sesja Rady Powiatu odbywa się w trybie zdalnym, udział zgłoszonych mieszkańców w dyskusji nad Raportem w dniu 29.06.2020r. będzie się odbywał za pomocą łączy internetowych. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail wnioskodawcy zostanie przesłany z Biura Rady Starostwa Powiatowego w Wieliczce link, umożliwiający po kliknięciu, zabranie głosu podczas zdalnej sesji. W przypadku braku możliwości technicznych ze strony wnioskodawcy – mieszkańca chcącego zabrać głos na dyskusji, zostanie uruchomione stanowisko komputerowe na terenie Starostwa Powiatowego, Rynek Górny 2 w Wieliczce, czynne w czasie dyskusji podczas XVI zdalnej sesji.

 

Zgloszenie do dyskusji na Raportem o stanie Powiatu Wielickiego za rok 2019:

/files/upload/files/zgloszenie_do_dyskusji_na_Raportem_o_stanie_Powiatu_Wielickiego_za_rok_2019.docx

 

 

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU