Niedziela 12 lipca, 2020 Imieniny: Jan, Brunon, Weronika, Bonifacy, Henryk
Unia Europejska

Aktualności

28-05-2020

30 lat samorządu terytorialnego

30 lat temu - 27 maja 1990 roku - Polacy wzięli udział w wyborach do rad gmin. Były to pierwsze wolne wybory w powojennej Polsce, które rozpoczęły proces kształtowania samorządu terytorialnego w naszym kraju. Upamiętniając to wydarzenie w czerwcu 2000 r. - Sejm RP ustanowił dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego.

W Senacie 30 lat temu została przygotowana ustawa o samorządzie terytorialnym, która zmieniła polską rzeczywistość, przywracając Polakom prawo współdecydowania o swoich lokalnych (a potem i regionalnych) wspólnotach. dzięki ustawie, która położyła podwaliny pod sukces Polski samorządowej i pierwszym w pełni wolnym wyborom z 1990 roku mamy do czynienia z nieprawdopodobnym rozwojem samorządności, obywatelskości i polepszeniem jakości życia mieszkańców.

W tamtym okresie w gminach tworzących obecny powiat wielicki wybrano radnych, przewodniczących rad, zarządy, wójtów i burmistrzów oraz delegatów do sejmików wojewódzkich.

Wybory burmistrzów, wójtów i przewodniczacych rad w poszczególnych gminach, obecnie tworzących powiat wielicki:

Gmina Wieliczka
Burmistrz – Zbigniew Zarębski
Przewodniczący Rady – Józef Duda

Gmina Niepołomice
Burmistrz – Stanisław Kracik
Przewodniczący Rady – Wojciech Wróblewski

Gmina Gdów
Wójt – Tadeusz Witkowski
Przewodniczący Rady – Jan Migdał

Gmina Kłaj
Wójt – Kazimierz Lech/ Adam Kociołek
Przewodniczący Rady – Marian Kołos

Gmina Biskupice
Wójt – Zbigniew Figuła
Przewodniczący Rady – Cecylia Kostecka

Kolejnym krokiem przywracającym samorządność na szczeblach powiatowych i regionalnych była reforma administracji wprowadzona przez rząd Jerzego Buzka, która weszła w życie od 1 stycznia 1999 roku. Nastąpiła kolejna zmiana liczby województw, z dotychczasowych 49 utworzono 16, wydzielając jednocześnie ponad 370 powiatów, w tym powiat wielicki oraz ponad 2450 gmin. Większość dotychczasowych miast wojewódzkich weszło do grupy miast na prawach powiatu.

22 lipca 1998 roku wydział polityki regionalnej Urzędu Wojewódzkiego opublikował opracowanie dotyczące podziału Małopolski na powiaty. Efektem trwających kilka lata zabiegów było powołanie do życia powiatu wielickiego, na który złożyło się pięć gmin Wieliczka, Niepołomice, Biskupice Gdów i Kłaj.

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU