Wtorek 22 września, 2020 Imieniny: Tomasz, Maurycy, Joachim, Milana
Unia Europejska

Aktualności

27-03-2020

Nowe zarządzenie STAROSTY WIELICKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 34/2020 STAROSTY WIELICKIEGO z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie: organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieliczce - w okresie zagrożenia koronawirusem

Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zmian.) oraz §10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 491 z  póz. zmian.)  zarządzam co następuje:

 

§ 1

Mając na względzie zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, wprowadzam następujące zasady przyjmowania stron oraz obsługi mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Wieliczce.

 

§ 2

1.Ogranicza się bezpośrednią obsługę mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Wieliczce.

2.Obiekty Starostwa Powiatowego w Wieliczce dostępne są bezpośrednio jedynie dla pracowników Starostwa i członków organów Powiatu Wielickiego, z zastrzeżeniem ust. 5-7.

3.Wstrzymuje się działalność dzienników podawczych.

4.Wyłączona jest możliwość bezpośredniego kontaktu mieszkańców
z pracownikami Starostwa, z zastrzeżeniem ust. 5.

5.W okresie ograniczenia bezpośredniej obsługi mieszkańców funkcjonuje punkt odbioru dokumentów w budynku przy ul. Słowackiego 29, wyłącznie w zakresie spraw dotyczących:

 

  1. rejestracji pojazdów nowych i sprowadzonych z zagranicy,
  2. odbioru stałych dowodów rejestracyjnych,
  3. odbioru prawa jazdy,
  4. odbioru Profilu Kandydata na Kierowcę.

 

6.Wnioski o wydanie dokumentówwymienionychust. 5 pkt 1, 3 i 4wraz
z wymaganymi załącznikami oraz z potwierdzeniami dokonanych płatności można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, lub złożyć w skrzynkach na korespondencję, umieszczonych przy drzwiach wejściowych
do Starostwa. Termin odbioruwytworzonych dokumentów, będzie każdorazowo ustalany telefonicznie.

7.Wydanie stałego dowodu rejestracyjnego, oraz odbiór prawa jazdynastąpi po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

8.W przypadku osób objętych kwarantanną domową do czasu jej trwania nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu tych osób z pracownikami Starostwa. Wszelkie konieczne sprawy prosimy załatwiać wyłącznie telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną.

 

§ 3

1. Osoby które muszą skontaktować się z komórkami organizacyjnymi Starostwa lub organami Powiatu (Starosta Wielicki, Zarząd Powiatu Wielickiego, Rada Powiatu) powinny kontaktować się z urzędem telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą skrzynki E-PUAP.

2. Wykaz telefonów kontaktowych, adresów e-mail poczty elektronicznej oraz skrytka Epuap jest wskazany w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 4

1.W przypadku wniosków papierowych rekomenduje się wstrzymanie się z ich składaniem do czasu zakończenia zagrożenia epidemiologicznego, skorzystanie z usług operatora pocztowego (np. Poczty Polskiej)
lub (wyjątkowo) pozostawienie pisma w skrzynkach na korespondencję, umieszczonych przy drzwiach wejściowych do Starostwa.

2.W przypadku pozostawienia pisma w skrzynce na korespondencję za datę złożenia pisma nie uznaje się daty fizycznego złożenia pisma w skrzynce, ale datę w jakiej pracownicy Starostwa mogli zapoznać się z treścią pisma, po zastosowaniu procedur minimalizujących możliwość zarażenia koronawirusem.

 

 

§ 5

W okresie w którym budynki Starostwa pozostaną zamknięte dla mieszkańców nie będzie możliwe zapoznawanie się z aktami postępowań administracyjnych.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

 

Przepraszam za utrudnienia i proszę o zrozumienie sytuacji pracowników Starostwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

do Zarządzenia Starosty Wielickiego nr 34/2020

z dnia 25 marca 2020 roku,

w sprawie: organizacji pracy w Starostwie Powiatowym
w Wieliczce - w okresie zagrożenia koronawirusem

 

 

Wykaz telefonów kontaktowych, adresów e-mail poczty elektronicznej oraz skrytka Epuap

 

Budynek - RYNEK GÓRNY 2

 

Sekretariat

e-mail:

sekretariat@powiatwielicki.pl

tel:

12 39 99 800

skrytka Epuap: /o03wq89ojp/SkrytkaESP

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

e-mail:

konsument@powiatwielicki.pl

tel:

12 39 99 814

Wydział Edukacji Sportu i Zdrowia

e-mail:

edukacja@powiatwielicki.pl

tel:

12 39 99 856

 

Wydział Finansowo-Księgowy

e-mail:

skarbnik@powiatwielicki.pl

tel:

12 39 99 820

 

Wydział Funduszy Europejskich, Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji

e-mail:

zamowienia@powiatwielicki.pl

tel:

12 39 99 850

 

Biuro Informacji, Promocji i Współpracy Międzynarodowej

e-mail:

promocja@powiatwielicki.pl

tel:

12 39 99 840

 

Stanowisko ds. Polityki Personalnej i Kadr

e-mail:

kadry@powiatwielicki.pl

tel:

12 39 99 810

 

Budynek - SŁOWACKIEGO 29

 

Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

e-mail:

budownictwo@powiatwielicki.pl

tel:

12 399 97 00

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami

e-mail: nieruchomości@powiatwielicki.pl

tel. 12 399 97 63

 

 

Wydział Komunikacji i Transportu

e-mail:

komunikacja@powiatwielicki.pl

tel:

12 39 99 720

uprawnienia do kierowania pojazdami          12 399 97 19

rejestracja pojazdów                                  12 399 97 18

dowody rejestracyjne                                 12 399 97 16

 

Wydział Geodezji i Kartografii

e-mail:

dg@powiatwielicki.pl

tel:

12 39 99 770

 

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

e-mail:

srodowisko@powiatwielicki.pl

 

tel: 12 399 97 58

Biuro Rzeczy Znalezionych

e-mail:

brz@powiatwielicki.pl

tel:

12 39 99 710

 

Budynek - PARK KINGI 4

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego

e-mail:

bezpieczenstwo@powiatwielicki.pl

tel:

12 281 23 89

 

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU