Piątek 27 listopada, 2020 Imieniny: Walerian, Wirgiliusz, Maksymilian, Franciszek, Ksenia
Unia Europejska

Aktualności

24-03-2020

Portal interesanta - złóż wniosek on-line

Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wieliczce informuje, że w ramach zamówienia będącego elementem projektu, zrealizowanego i współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś. 2. Cyfrowa Małopolska, poddziałanie 2.1.4, pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego”, wdrożono narzędzie informatyczne służące w szczególności udostępnianiu kopii materiałów zasobu (w tym mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna) oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Moduł Portal Interesanta, dostępny pod adresem https://wielicki.webewid.pl/, przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego, umożliwia osobom zainteresowanym złożenie wniosku o udostępnienie kopii materiałów PZGiK/wypisu i wyrysu z operatu ewidencyjnego i in. - w formie elektronicznej, a następnie jego opłacenie. We wniosku należy zaznaczyć m.in. w jakiej formie wnioskodawca chce pozyskać materiały (analogowa, cyfrowa) oraz sposób ich odbioru. Ze względu na Zarządzenie nr 32/2020 Starosty Wielickiego z dnia 16 marca 2020r. w przypadku materiałów analogowych jako sposób ich odbioru należy zaznaczyć wysyłkę na adres. Informujemy, że ze względów ochrony danych osobowych wypisy z ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe przesyłane będą na adres właściciela ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.

Profil Zaufany można założyć za pomocą internetowego konta bankowego (bez wychodzenia z domu), w punkcie potwierdzającym lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, w zakładce „Załóż profil zaufany”, adres: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU