Sobota 26 września, 2020 Imieniny: Justyna, Cyprian, Wawrzyniec, Łucja
Unia Europejska

Aktualności

17-03-2020

ZARZĄDZENIE NR 32/2020 STAROSTY WIELICKIEGO z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie: organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieliczce - w okresie zagrożenia koronawirusem.

Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), oraz §8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 433)  zarządzam co następuje:

 

§ 1

Mając na względzie zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, wprowadzam następujące zasady przyjmowania stron oraz obsługi mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Wieliczce.

 

§ 2

  1. Wyłącza się bezpośrednią obsługę mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Wieliczce. Obiekty Starostwa Powiatowego w Wieliczce dostępne będą bezpośrednio jedynie dla pracowników Starostwa i członków organów Powiatu Wielickiego.
  2. Wstrzymuje się działalność dzienników podawczych.
  3. Wyłączona jest możliwość bezpośredniego kontaktu mieszkańców z pracownikami Starostwa.

 

§ 3

Osoby które muszą skontaktować się z komórkami Starostwa lub organami powiatu (Starosta Wielicki, Zarząd Powiatu Wielickiego, Rada Powiatu) powinny kontaktować się z urzędem telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą skrzynki E-PUAP.

 

RYNEK GÓRNY 2

 

Sekretariat

e-mail:

sekretariat@powiatwielicki.pl

tel:

12 39 99 800

skrytka Epuap: /o03wq89ojp/SkrytkaESP

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

e-mail:

konsument@powiatwielicki.pl

tel:

12 39 99 814

Wydział Edukacji Sportu i Zdrowia

e-mail:

edukacja@powiatwielicki.pl

tel:

12 39 99 856

 

Wydział Finansowo-Księgowy

e-mail:

skarbnik@powiatwielicki.pl

tel:

12 39 99 820

 

Wydział Funduszy Europejskich, Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji

e-mail:

zamowienia@powiatwielicki.pl

tel:

12 39 99 850

 

Biuro Informacji, Promocji i Współpracy Międzynarodowej

e-mail:

promocja@powiatwielicki.pl

tel:

12 39 99 840

 

Stanowisko ds. Polityki Personalnej i Kadr

e-mail:

kadry@powiatwielicki.pl

tel:

12 39 99 810

 

SŁOWACKIEGO 29

 

Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

e-mail:

budownictwo@powiatwielicki.pl

tel:

12 399 97 00

Referat Gospodarki Nieruchomościami

e-mail: nieruchomosci@powiatwielicki.pl

tel. 12 399 97 63

 
 

Wydział Komunikacji i Transportu

e-mail:

komunikacja@powiatwielicki.pl

tel:

12 39 99 720

uprawnienia do kierowania pojazdami          12 399 97 19

rejestracja pojazdów                                  12 399 97 18

dowody rejestracyjne                                 12 399 97 16

 

Wydział Geodezji i Kartografii

e-mail:

dg@powiatwielicki.pl

tel:

12 39 99 770

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

e-mail:

srodowisko@powiatwielicki.pl

 

tel: 12 399 97 58

 

Biuro Rzeczy Znalezionych

e-mail:

brz@powiatwielicki.pl

tel:

12 39 99 710

 

PARK KINGI 4

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego

e-mail:

bezpieczenstwo@powiatwielicki.pl

tel:

12 281 23 89

 

 

§ 4

  1. W przypadku wniosków papierowych rekomenduje się wstrzymanie się z ich składaniem do czasu zakończenia zagrożenia epidemiologicznego, skorzystanie z usług operatora pocztowego (np. Poczty Polskiej) lub (wyjątkowo) pozostawienie pisma w skrzynkach na korespondencję, umieszczonych przy drzwiach wejściowych do Starostwa.
  2. W przypadku pozostawienia pisma w skrzynce na korespondencję za datę złożenia pisma nie uznaje się daty fizycznego złożenia pisma w skrzynce, ale datę w jakiej pracownicy Starostwa mogli zapoznać się z treścią pisma, po zastosowania procedur minimalizujących możliwość zarażenia koronawirusem.

 

§ 5

  1. W okresie w którym budynki Starostwa pozostaną zamknięte dla mieszkańców nie będzie możliwe rejestrowanie pojazdów.
  2. Osoby, które nie dokonają rejestracji pojazdu z powodu ograniczenia dostępu mieszkańców do budynków Starostwa Powiatowego w Wieliczce, nie będą podlegały karze za nie zarejestrowanie pojazdu, o której mowa w art. 140mb pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 110).

 

§ 6

W okresie w którym budynki Starostwa pozostaną zamknięte dla mieszkańców nie będzie możliwe zapoznawanie się z aktami postępowań administracyjnych.

 

§ 7

Traci moc Zarządzenie nr 30/2020 Starosty Wielickiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie: organizacji pracy w Starostwie Powiatowym
w Wieliczce w okresie zagrożenia korona wirusem.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2020 r. i obowiązuje do dnia 25 marca 2020r.

 

 

Przepraszam za utrudnienia i proszę o zrozumienie sytuacji pracowników Starostwa.

Ilość zdjęć w galerii: 2
Podziel się:
MENU