Sobota 26 września, 2020 Imieniny: Justyna, Cyprian, Wawrzyniec, Łucja
Unia Europejska

Aktualności

12-03-2020

Komunikat dyrektora PCPR w Wieliczce

I. Informujemy, że dyrektor PCPR w Wieliczce podejmuje działania zapobiegawcze zgodnie z art.11 ust.1, Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020r.poz.374).

II. W związku z tym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ze względu na rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV2, w trosce o zdrowie swoich pracowników oraz jego interesantów zwraca się z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w PCPR, a w sprawach niecierpiących zwłoki, o stosowanie kontaktu telefonicznie lub z wykorzystaniem adresu e’mail: pcpr@powiatwielicki.pl

 

III. Dział ds. Pieczy Zastępczej zawiadamia że czasowo zawiesza się kontakty dzieci i młodzieży umieszczonych w zastępczych formach opieki na terenie Powiatu Wielickiegoz ich rodzinami biologicznymi.
Decyzją Sądu Rejonowego w Wieliczce IV Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 11 marca 2020r. zawieszenie kontaktów obowiązuje do dnia 29 marca 2020r.

IV. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON na TURNUSY REHABILITACYJNE, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE oraz wnioski w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD można składać za pośrednictwem platformy internetowej Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl/ bez konieczności wychodzenia z domu.
Wszelkie informacje dotyczące składania wniosków przez system SOW można uzyskać pod bezpłatnym nr 800 889 777.

V. Do dnia 25.03.2020r. zawiesza się wszystkie spotkania terapeutyczne w siedzibie Punktu Interwencji Kryzysowej na ul. Sikorskiego 5.
W tym czasie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 730 201 771.

VI. Zajęcia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w dniu 18 marca 2020 roku zostają odwołane.

Ze względu na wprowadzone ograniczenia, PCPR w Wieliczce zwraca się z prośbą o zrozumienie powagi sytuacji i uszanowanie podjętych środków ostrożności.

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU