Wtorek 26 stycznia, 2021 Imieniny: Paulina, Polikarp, Tymoteusz, Michał, Tytus, Lutosław, Norma
Unia Europejska

Aktualności

06-02-2020

Powstanie Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce

5 lutego 2020 roku w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie Starosta Wielicki Adam Kociołek odebrał list intencyjny potwierdzający realizację przez Powiat Wielicki projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, w ramach którego finansowane będą działania związane z funkcjonowaniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wieliczce. W uroczystości wzięli udział: Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Marta Malec-Lech Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki.

Powiat Wielicki otrzymał na ten cel dotację w wysokości 2 535 193 zł ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach realizacji projektu zostanie między innymi wyposażona obecnie budowana siedziba  Powiatowego Centrum Wsparcia Społecznego w części, która  będzie służyć działalności OIK, a także  będzie świadczona specjalistyczna i nieodpłatana pomoc prawna, psychologicznej, pedagogicznej, poradnictwa socjalnego itp. Nowa siedziba umożliwi utworzenie miejsc czasowego schronienia dla osób, które natychmiast muszą zostać objęte pomocą (np. ofiar przemocy), a także profilaktykę różnych rodzajów kryzysu. Zaplanowane prace budowlane potrwają do końca 2020 roku; od początku 2021 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce rozpocznie działalności przy ul. Niepołomskiej 26 w Wieliczce.

Według danych liczbowych dotyczących sytuacji rodzin, ofiar przestępstw, uzależnień i doświadczania przemocy występuje pilna potrzeba zorganizowania systemowej, działającej w trybie 24 godz., adresowanej różnych grup wiekowych pomocy w sytuacji wystąpienia kryzysów różnego rodzaju. Obecnie funkcjonujące działania i wsparcie różnych instytucji, służb i organizacji nie zapewnia bowiem pełnego zabezpieczenia potrzeb na terenie Powiatu w tym zakresie - mówi Starosta Wielicki Adam Kociołek. 2018 roku w Punkcie Interwencji Kryzysowej działającym przy PCPR w Wieliczce zostało przyjętych 220 nowych osób (78% kobiet) i  przeprowadzono łącznie 2265 konsultacji, porad i sesji terapeutycznych. Realizując zadanie własne powiatu chcemy zapewnić oparcie osobom, które potrzebują wsparcia i znajdują się w kryzysie - dodaje Starosta.

 

tekst: Paweł Łuczyński
foto: malopolska.pl

 

Ilość zdjęć w galerii: 2
Podziel się:
MENU