Wtorek 26 stycznia, 2021 Imieniny: Paulina, Polikarp, Tymoteusz, Michał, Tytus, Lutosław, Norma
Unia Europejska

Aktualności

14-01-2020

Narady koordynacyjne w Web-EWID

Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wieliczce informuje, że w ramach zamówienia będącego elementem projektu, zrealizowanego i współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś. 2. Cyfrowa Małopolska, poddziałanie 2.1.4, pn. „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego”, wdrożono narzędzie informatyczne do prowadzenia narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wobec powyższego od dnia 3 lutego 2020 roku narady koordynacyjne prowadzone będą przy użyciu serwerowej aplikacji internetowej „Web EWID” dostępnej pod adresem: https://wielicki.webewid.pl/  (moduł „Narada Koordynacyjna”). Moduł „Portal Projektanta”, dostępny pod ww. adresem, przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego, umożliwia (projektantom, inwestorom, właścicielom/władającym, i in.) złożenie wniosku o uzgodnienie przebiegu projektowanych sieci/przyłączy uzbrojenia terenu wraz z załącznikami - w formie elektronicznej. Profil Zaufany można założyć za pomocą internetowego konta bankowego, w punkcie potwierdzającym lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, w zakładce „Załóż profil zaufany”, adres: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.                                                                                       

 

Kierownictwo Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwo Powiatowe w Wieliczce  

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU