Piątek 7 sierpnia, 2020 Imieniny: Kajetan, Klaudia, Donata, Dorota, Konrad, Sykstus, Olechna
Unia Europejska

Aktualności

05-12-2019

Nowe poziomy informowania i alarmowania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, od 11 października w Polsce obowiązują nowe normy informowania i alarmowania o zanieczyszczeniu powietrza. Nowa wartość średniodobowa dla poziomu informowania wynosi 100 µg/m³, a dla poziomu alarmowego 150 µg/m³.

Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego, informowania, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu przygotowywana jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
    

W związku z tym, że przepisy Prawa ochrony środowiska mają nadrzędny charakter względem zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego w zakresie planu działań krótkoterminowych, Marszałek Województwa uzgodnił z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego nowe procedury postępowania w zakresie informowania mieszkańców.


I stopień zagrożenia o charakterze informacyjnym ogłaszany będzie w sytuacji, gdy:
pomiar stężenia 24-godz. pyłu PM10 na stacji automatycznej WIOŚ
w dniu poprzedzającym osiągnął wartość > 50 μg/m³ oraz
prognoza stężenia pyłu PM10 na obszarze reprezentatywnym dla danej stacji pomiarowej wskazuje dla aktualnej doby ryzyko przekroczenia wartości stężenia 24-godz. dla pyłu PM10 > 50 μg/m³.


II stopień zagrożenia o charakterze ostrzegawczym ogłaszany będzie na podstawie przekazywanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informacji o ryzyku przekroczenia na dzień bieżący poziomu PM10 powyżej  100 μg/m³, bazującej na krajowych prognozach jakości powietrza.


III stopień zagrożenia o charakterze ostrzegawczym i nakazowym ogłaszany będzie na podstawie przekazywanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informacji o ryzyku przekroczenia na dzień bieżący poziomu PM10 powyżej 150 μg/m³, bazującej na krajowych prognozach jakości powietrza.
Informacje o wprowadzeniu 1 stopnia zagrożenia będą publikowane na stronie Urzędu Marszałkowskiego http://powietrze.malopolska.pl/komunikaty.
Ryzyko przekroczenia poziomu informowania oraz poziomu alarmowania ustalane jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na podstawie prognoz dostępnych pod adresem internetowym: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie.


Komunikaty o wprowadzeniu 2 i 3 stopnia zagrożenia będą przekazywane przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego oraz publikowane w ramach Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), które są dostępne na stronie internetowej: https://komunikaty.tvp.pl/komunikaty/malopolskie/ogolne. Dodatkowym źródłem informacji o komunikatach 2 i 3 stopnia zagrożenia będzie strona Urzędu Marszałkowskiego  http://powietrze.malopolska.pl/komunikaty.
 

 

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU