Środa 26 lutego, 2020 Imieniny: Mirosław, Aleksander, Bogumił, Bogumiła, Ewelina
Unia Europejska

Aktualności

30-10-2019

10. Sesja Rady Powiatu Wielickiego

Rada Powiatu Wielickiego obradowała po raz dziesiąty. Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 2 mln złotych na realizację zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach”.

Następnie została przedstawiona informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Wielickim w roku szkolnym 2018/2019. oraz została podjęta uchwała w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego w organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego – w zakresie odpowiadającym jego zadaniom- na rok 2020 roku.”  Kolejnymi punktami obrad było: uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz uchwała w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu.


Głosowanie zakończyło przyjęcie uchwał w sprawie zmian uchwały budżetowej powiatu na 2019 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego na lata 2019-2030.

 

Ilość zdjęć w galerii: 26
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU