Wtorek 26 stycznia, 2021 Imieniny: Paulina, Polikarp, Tymoteusz, Michał, Tytus, Lutosław, Norma
Unia Europejska

Aktualności

09-10-2019

Historyczna chwila dla Powiatu Wielickiego i dla całego regionu!

Dzisiaj w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał ,,Program Inwestycyjny - Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu dk 94". Program ten otwiera drogę do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

W ramach bezkolizyjnego przebiegu potoku ruchu w ramach DK nr 94 założono przeprowadzenie ruchu dwupoziomowo, na kierunku Kraków-Tarnów za pośrednictwem obiektu mostowego tj. estakady oraz prowadzenie relacji skrętnych poprzez drogi dojazdowe, Budowa obiektu mostowego zapewni bezkolizyjną relację Kraków-Tarnów, co pozwoli wyeliminować powstające w stanie istniejących straty czasu na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną oraz punkty kolizji. Relacje skrętne na kierunkach Wieliczka-Kraków/Tarnów i Tarnów-Wieliczka będą realizowane za pośrednictwem dróg dojazdowych. Włączenie się ruchu z dróg dojazdowych będzie odbywać się poprzez dodatkowe pasy ruchu w prawej strony przekroju drogi krajowej nr 94. Dodatkowy pas na kierunku Wieliczka-Tarnów zostanie włączony do potoku nadrzędnego, natomiast dodatkowy pas na kierunku Wieliczka-Kraków stanowi poszerzenie przekroju jezdni i nawiązanie do stanu istniejącego, gdzie droga krajowa nr 94 posiada przekrój dwujezdniowy przedzielony pasem dzielącym, czteropasmowy, dwukierunkowy. Budowa ronda pod projektowaną estakadą zapewni obsługę komunikacyjną dotychczasowej relacji Wieliczka-Kraków oraz umożliwi rozbudowę skrzyżowania DK nr 94 z DG nr 560866K- ul. Krakowska o dodatkową relację skrętną na kierunku Tarnów-Wieliczka.

Zastosowanie bezkolizyjnego rozwiązania zapewni poprawę istniejących warunków ruchu oraz poprawi płynność głównego potoku ruchu na drodze krajowej, jak również zwiększy się bezpieczeństwo na wlocie podporządkowanym skrzyżowania z drogą gminną.

W spotkaniu uczestniczyli poseł na Sejm RP Urszula Rusecka,  szef gabinetu politycznego Ministra Infrastruktury oraz przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Tomasz Tomala, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Rafał Bochenek, dyrektor oddziału w Krakowie GDDKiA Tomasz Pałasiński, wicestarosta wielicki Henryk Gawor,  członek Zarządu Powiatu Wielickiego Tomasz Broniowski, Radni Miejscy w Wieliczce - wiceprzewodniczący Rafał Ślęczka i Michał Roehlich oraz prezes Zarządy Kopalnia Soli ,,Wieliczka" S.A. Zbigniew Zarębski.

Łączny koszt inwestycji wyniesie 40 mln złotych i zostanie sfinansowana ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we współpracy z Powiatem Wielickim oraz Gminą Wieliczka.

Planowany termin oddania inwestycji  przewidziany jest na rok 2022.

Ilość zdjęć w galerii: 5
Podziel się:
MENU