Wtorek 19 listopada, 2019 Imieniny: Elżbieta, Seweryn, Seweryna, Salomea, Matylda, Maksym, Faustyna, Paweł
Unia Europejska

Aktualności

05-08-2019

„Aktywny samorząd” w Powiecie Wielickim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce informuje, że w Powiecie Wielickim od 2012 roku realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd” dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program realizowany jest w dwóch modułach.

● W ramach Modułu I osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie do uzyskania prawa jazdy, dostosowania posiadanego samochodu do indywidualnych potrzeb, zakupu sprzętu elektronicznego i szkolenia w zakresie jego obsługi, naprawy sprzętu elektronicznego nabytego w ramach programu, zakupu skutera elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, naprawy skutera lub wózka elektrycznego, zakupu i naprawy protez kończyn, w których zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne oraz pobytu dziecka w żłobku lub w przedszkolu.

Ponadto w 2019 roku Zarząd PFRON przywrócił zadanie umożliwiające dofinansowanie wózków elektrycznych. O pomoc w zakupie wózka elektrycznego  będą mogły ubiegać się zarówno dzieci jak i osoby dorosłe,  które nie mogą poruszać się samodzielnie za pomocą wózka o napędzie ręcznym. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dzieci do lat 16. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie uczą, muszą uzyskać opinię eksperta, potwierdzającą zdolność do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł, a minimalny udział własny w zakupie to 10% ceny brutto wózka.  

● Moduł II kierowany jest do osób rozpoczynających lub kontynuujących naukę na poziomie wyższym (w szkole policealnej lub wyższej) i oferuje możliwość otrzymania dofinansowania do kosztów nauki.

W 2018 roku w ramach programu zrealizowano 61 wniosków na łączną kwotę 264 346 zł., z czego 33 wnioski dotyczyły dofinansowania kosztów nauki, na które wydatkowano kwotę w wysokości 74 237 zł.

Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce w terminach:
Moduł I - do dnia 31 sierpnia 2019r.
Moduł II - od 2 września 2019r. do 10 października 2019r.


Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ul. Daniłowicza 12 pok. 5 lub pod numerem telefonu 12 288 34 80 lub na stronie internetowej
www.pcpr-wieliczka.pl

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU