Sobota 19 października, 2019 Imieniny: Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Izaak, Michalina, Michał
Unia Europejska

Aktualności

28-06-2019

Porozumienie podpisane

W dniu 28 czerwca 2019 roku podpisano porozumienie intencyjne na mocy którego zapoczątkowano proces przygotowania i realizacji nowej Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce. W ramach porozumienia Powiat Wielicki zobowiązał do wykonania badań geologicznych i geotechnicznych terenu oraz dokonania zmian zapisów MPZP.

Powiat Wielicki w roku 2020 przekaże na rzecz Funduszu Wsparcia Policji kwotę 700.00,00 złotych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej.

 W imieniu KWP porozumienie podpisał Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji inspektor Rafał Leśniak, w imieniu Skarbu Państwa Starosta Wielicki Adam Kociołek, za Zarząd Powiatu podpisali – Wicestarosta Henryk Gawor i Tomasz Broniowski. W spotkaniu uczestniczyła również Pani Poseł na Sejm RP Urszula Rusecka mocno zaangażowana w urzeczywistnienie tego zadania oraz równie mocno zaangażowany Komendant Powiatowy Policji Mirosław Strach.

Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2020-2023.

Ilość zdjęć w galerii: 4
Podziel się:
MENU