Sobota 6 czerwca, 2020 Imieniny: Norbert, Laurenty, Dominika, Bogumiła, Laura, Nora
Unia Europejska

Aktualności

11-06-2019

Niebawem remont ulicy Kościuszki

W maju br została podpisana umowa na wykonanie robót dla inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2045K ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Sadową do przepustu w km 1+940 wraz z budową nowego przepustu w miejscu istniejącego. Zakres przebudowy DP 2045K od km 1+535,86 do km 1+977,08”.

Zadanie obejmuje wykonanie poszerzeń drogi, budowę chodników i ścieżki rowerowej.  Ponadto zostanie wymieniony istniejący przepust pod drogą. Zakres przewidzianych tam robót wymaga przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury podziemnej. Droga na całym odcinku uzyska nową nawierzchnię.

Roboty będą przebiegać etapami. Prace rozpoczną się w najbliższym czasie od usunięcia kolidującej zieleni, robót rozbiórkowych. W kolejnych dniach wykonawca będzie prowadził roboty związane z budową kanalizacji i wykonaniem niezbędnych poszerzeń a następnie prac brukarskich.

Prace prowadzone będą w oparciu o zatwierdzony projekt zmiany organizacji ruchu zakładający odcinkowe zwężenia jezdni. Planuje się wprowadzenie zmiany organizacji ruchu od wtorku, 11 czerwca br.

W kolejnym etapie wykonawca wymieni przepust pod drogą. W tym celu będzie musiał wykonać głębokie wykopy ponad 5m, zabezpieczenie na czas wykonywania robót odsłoniętego istniejącego uzbrojenia podziemnego, montaż przepustu z blachy falistej długości 26 mb a następnie nasyp nośny.  Na czas wymiany przepustu przewiduje się zamknięcie ul. Kościuszki  na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Św. Barbary od 01.08.2019r. na okres około 3 miesięcy. W związku z zamknięciem ulicy Kościuszki wprowadzony zostanie objazd ulicami Ochota, Kasztanowa, Sadowa – bez ograniczeń tonażowych i ul. Matejki.

Po wykonaniu tych robót zostanie położona nowa nawierzchnia bitumiczna oraz zostanie wprowadzone docelowe  oznakowanie poziome i pionowe ulicy.

Termin umowny wykonania inwestycji upływa 30 października 2019 roku.

 

(BP)

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU