Sobota 6 czerwca, 2020 Imieniny: Norbert, Laurenty, Dominika, Bogumiła, Laura, Nora
Unia Europejska

Aktualności

07-06-2019

Rozmowy na temat nowej Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce

Nowa Komenda Powiatowej Policji w Wieliczce docelowo ma powstać przy ul. Powstania Styczniowego w Wieliczce. Wg wstępnych założeń, Starosta Wielicki planuje utworzenie Powiatowego Centrum Obsługi Mieszkańców, w ramach którego w bezpośrednim sąsiedztwie znalazłyby się: Komenda Powiatowa Policji w Wieliczce, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Kompleks administracyjno – biurowy.

Obecna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce znajduje się przy ul. Jedynaka 30 A. W chwili obecnej obiekt nie spełnia obowiązujących standardów i wymogów. Do głównym mankamentów tego obiektu należą: brak windy (jedynie parter budynku A i B są dostępne dla osób niepełnosprawnych), małe pomieszczenia biurowe, mała powierzchnia użytkowa, ograniczona ilość miejsc parkingowych dla pojazdów służbowych i petentów- przekazuje Komendant Powiatowej policji w Wieliczce nadkom. Mirosław Strach.

Nowy obiekt pozwoli na podniesienie warunków służby funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych. Pozwoli to również na podniesienie standardu obsługi mieszkańców- podkreśla Starosta Wielicki Adam Kociołek.

11 marca br. nastąpiła zamiana działek pomiędzy Kopalnią Soli ,,Wieliczka”.S.A., a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Wielickiego. Każda z nowych jednostek docelowo, znajdowałaby się na odrębnym terenie z niezależnym układem komunikacyjnym, parkingiem i niezbędnym zapleczem.

Trwają prace w sprawie przygotowania projektu KPP oraz starania o włączenie tej inwestycji do programu rządowego pn. ,,Program modernizacji Policji na lata 2017-2020”- mówi Urszula Rusecka Posłanka na Sejm RP.

Powiat Wielicki przekaże 700 tys. zł. na projekt KPP w Wieliczce. Jest to bardzo ważna inwestycja, która usprawni pracę służb dbających o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu wielickiego - potwierdza Wicestarosta Wielicki Henryk Gawor.

 

W najbliższym czasie zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Wojewódzką Komendą Policji w Krakowie, a Powiatem Wielickim ws kolejnych etapów realizacji tego przedsięwzięcia- dodaje Adam Kociołek.

Ilość zdjęć w galerii: 2
Podziel się:
MENU