Wtorek 22 października, 2019 Imieniny: Kordula, Filip, Klaudia, Salomea, Marek, Halka, Przybysław
Unia Europejska

Aktualności

06-03-2019

Narada roczna strażaków

W sali audytoryjnej Kampusu Wielickiego odbyła się narada roczna podsumowująca działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce za rok 2018 połączona z naradą szkoleniową prezesów i naczelników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wielickiego.

W spotkaniu wzięli udział między innymi: p.o. małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Bębenek, posłanka do Sejmu RP Urszula Rusecka, starosta wielicki Adam Kociołek, przedstawiciele władz samorządowych, gospodarze gmin z terenu powiatu, przedstawiciele policji, komendanci gminni OSP, prezesi i naczelnicy jednostek OSP oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce.

W pierwszej części narady podsumowano działalność Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce za rok ubiegły. Przedstawiono stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wielickiego, problemy jakie wyniknęły w trakcie realizacji zadań, a także cele do realizacji w roku bieżącym ze szczególnym uwzględnieniem działalności operacyjnej, prewencyjnej oraz logistycznej.

Pełniący obowiązki komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Marek Bębenek wysoko ocenił pracę wielickich strażaków i druhów ochotników, podziękował wszystkim, którzy aktywnie działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i wspierają ochronę przeciwpożarową na terenie powiatu, a także przedstawił zadania do realizacji w roku bieżącym.

W swoim wystąpieniu posłanka Urszula Rusecka podziękowała wszystkim strażakom za ich poświecenie, zaangażowanie i pełnioną służbę. W imieniu obecnych na naradzie władz samorządowych głos zabrał starosta wielicki Adam Kociołek, który podkreślił jak ważną rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu odgrywa zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak również Ochotnicze Straże Pożarne. Pogratulował wyników osiągniętych przez jednostkę, życząc jednocześnie osiągnięcia zaplanowanych celów w 2019 r. Wystąpienia zakończył prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wieliczce dh Władysław Kucharski.

W drugiej części narady funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Wieliczce omówili następujące tematy: ratownictwo medyczne w PSP i OSP, podsumowanie V Manewrów Ratowniczych Powiatu Wielickiego, współpraca z mediami, kierowanie działaniem ratowniczym, wspólne ćwiczenia JRG Wieliczka z jednostkami OSP. Omówiono również tematy bieżące dotyczące m.in. współpracy PSP i OSP.

Naradę roczną zakończył komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce st. kpt. Przemysław Przęczek, który podziękował druhom z jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz samorządom za współpracę.

 

(KP PSP)

 

 

Ilość zdjęć w galerii: 7
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU