Wtorek 23 lipca, 2019 Imieniny: Apolinary, Bogna, Brygida, Sława, Sławosz, Żelisław
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Aktualności

29-01-2019

Budżet powiatu 2019

Rada Powiatu Wielickiego uchwaliła budżet powiatu na 2019 rok. Na 25 radnych 21 głosowało za jego przyjęciem, 1 był przeciwny, 3 wstrzymało się od głosu.

Dochody budżety zaplanowano w wysokości 103.637.923,82 złotych, wydatki na poziomie 112.275.450,25 złotych. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 8.637.526,43 złotych.

Projekt uchwały budżetowej otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Komisje stałe w Radzie Powiatu Wielickiego zarekomendowały radnym jego przyjęcie.

Blisko 34.000.000 złotych przeznaczono na inwestycje. Najwięcej z nich pochłonie remonty dróg i budowy chodników. Po raz kolejny Powiat Wielicki otrzymał dofinansowanie z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na realizację dwóch zadań. Pierwsze to rozbudowa ponad 3 km. odcinka drogi Kraków-Niepołomice w miejscowości Brzegi (wartość zadania ponad 11 milionów złotych), drugie to przebudowa ulicy Kościuszki w Wieliczce (wartość ponad 2 miliony złotych). Ważną inwestycją w tym roku będzie również przebudowa drogi Wieliczka – Myślenic od miejscowości Siercza do skrzyżowania z drogą powiatową Koźmice Wielkie – Rzeszotary, na którą zarezerwowano blisko 1.600.000 zł. Ponadto Powiat Wielicki przekaże 2.000.000 złotych na budowę węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko. Kolejne w 2020 roku zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia. W 2019 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej dla ponad 10 inwestycji drogowych.

Ważnymi wydatkami inwestycyjnymi pozostają rozbudowa Liceum  Ogólnokształcącego w Wieliczce, na którą przeznaczono 2.500.000 złotych oraz 500.000 złotych na wymianę kotłów CO w tej szkole, a także budowa Powiatowego Centrum Wsparcia Społecznego z kwotą 3.000.000 złotych.

Ponad 4.000.000 złotych wyda powiat na projekt E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego. Z kolei blisko 247.000 złotych kosztowała będzie program Małopolska Chmura Edukacyjna.

- Uważam, że jest to budżet wyjściowy do realizacji zadań, które nowy zarząd ma zaplanowane. Dokonano niewielkich korekt w zakresie budżetu, który został przygotowany przez poprzedni zarząd, a to z tego względu, że wiele kwestii które dotyczą realizacji zadań nowych, stawianych przed powiatem jeszcze nie jest rozstrzygniętych. Postanowiliśmy, że dla uświadomienia radnym jak wygląda budżet przygotowany i przyjmowany na początku kadencji i po realizacji na koniec, takie rozwiązanie będzie najlepsze  - podkreślił Adam Kociołek, starosta wielicki.

 

(BP)

Ilość zdjęć w galerii: 25
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU