Wtorek 23 lipca, 2019 Imieniny: Apolinary, Bogna, Brygida, Sława, Sławosz, Żelisław
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Aktualności

07-11-2018

Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego zaprasza na XLIV sesję Rady Powiatu Wielickiego

Zapraszam do wzięcia udziału w XLIV sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbędzie się dnia 13 listopada 2018r. o godz. 16.00. w auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce Rynek Górny 2.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie protokołu z XLI, XLII, XLIII sesji oraz przedstawienie porządku obrad.

 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy sesjami w tym:

 • z wykonania uchwał Rady,

 • z realizacji zadań Powiatowego Parku Rozwoju.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w powiecie wielickim w roku szkolny 2017/2018.

 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wielickiego w I półroczu 2018 roku wraz z informacją o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego w I półroczu 2018 roku.

 4. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

 5. Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/265/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018.

 7.  Uchwała w sprawie określenia warunków, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowych służących rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania na terenie Powiatu Wielickiego.

 8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/313/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu.

 9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2018 rok.

 10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego na lata 2018-2030.

 11. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXVIII/266/2018 w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania osób prowadzących rodzinny dom dziecka oraz zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych, funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego.

 12. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XL/293/2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.

 13. Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/101/12 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wielickiego

 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 15. Wnioski i oświadczenia radnych.

 16. Zakończenie obrad.

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU