Środa 20 marca, 2019 Imieniny: Klaudia, Eufemia, Wincenty, Maurycy, Kira, Joachim
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Aktualności

05-11-2018

Otwarty konkurs ofert

Uchwała nr 206/585/2018 z dnia 5 listopada 2018r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia trzech punktów w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w 2019 roku na terenie powiatu wielickiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 955 z późń.zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017r. poz. 2030 z późń. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 450 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

W celu zagwarantowania bezpłatnego dostępu do darmowych porad prawnych w lokalnych społecznościach dzięki czemu obywatele będą mogli swobodnie korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego, Zarząd Powiatu Wielickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia trzech punktów w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w 2019 roku na terenie powiatu wielickiego.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się w następujących lokalizacjach:

1. budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka,

2. budynek Urzędu Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka,

3. budynek Urzędu Gminy Kłaj, Kłaj 655, 32-015 Kłaj

W ramach otwartego konkursu ofert organizacje pozarządowe mogą składać oferty na:

  1. świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce,

  2. świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w budynku Urzędu Gminy Biskupice,

  3. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w budynku Urzędu Gminy Kłaj.

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań, rodzaj zadań, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki składania ofert i realizacji zadań, tryb i kryteria wyboru ofert itp. określa Regulamin konkursu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 


 

 

Uchwała nr 206/585/2018 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 5 listopada 2018 r.

Załącznik do Uchwały - Regulamin Konkursu

  Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu

  Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

  Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu

  Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu

  Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu

  Załącznik nr 6 do Regulaminu Konkursu

  Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu

  Załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu

 

 

UWAGA - INFORMACJA O SPROSTOWANIU OMYŁKI

Uprzejmie informuję, że w treści Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia trzech punktów w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w 2019 roku na terenie powiatu wielickiego omyłkowo wskazano niewłaściwe Rozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

W treści otwartego konkursu ofert jest:

- Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057)

Powinno być:

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz.U. z 2016r. Poz. 1300)

 

Wszystkie oferty i sprawozdania należy składać na wzorach według Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań.

 

Formularz oferty

Formularz sprawozdania

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU