Wtorek 21 maja, 2019 Imieniny: Jan, Wiktor, Tymoteusz, Kryspin, Walenty, Monika
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Aktualności

09-10-2018

XLIII sesja Rady Powiatu Wielickiego

"Chapeau bas" czyli "kapelusz z głowy"- takie słowa na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Wielickiego skierował Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz do wybitnie uzdolnionej młodzieży.

28 września 2018r. odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu Wielickiego, podczas której zostały wręczone mianowania nauczycieli na stopień zawodowy oraz stypendia Powiatowego Programu Stypendialnego za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne na rok szkolny 2018/ 2019. Otrzymali je uczniowie szkół: V Liceum Ogólnokształcącego

w Krakowie, Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce, Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II, Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Krakowie, I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Władysława Żeleńskiego, Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza
w Krakowie oraz Szkoły Muzycznej I stopnia w Wieliczce.

 

Również podczas sesji Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz wręczył listy gratulacyjne
z tytułu uzyskania stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Dostali je uczniowie Liceum Ogólnokształacącego im. Jana Matejki
w Wieliczce,  Technikum w Zespole Szkół w Gdowie, Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół w Gdowie oraz Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego.

 

-Składam serdeczne gratulacje dla uczniów oraz ich rodziców i życzę dalszych sukcesów.

powiedział Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz do wszystkich wybitnie uzdolnionych uczniów.

 

Jednym w punktów obrad było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Wielickiego oraz  Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego.

Po czym nastąpił wybór osób na nowe stanowiska.

Skład prezydium Rady Powiatu Wielickiego uzupełniono o wiceprzewodniczącego Romana Koszyka, natomiast Członkiem Zarządu Powiatu Wielickiego został Tadeusz Feret.

 

Następnie radni przeszli do omawiania kolejnych punktów sesji jakimi były: określenie zadań Powiatu Wielickiego z  zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018., określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Wielicki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przyjęcie „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego -  w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2019 rok”, nieodpłatne przekazanie składników majątkowych stanowiących wyposażenie w budynku przy ul. Dembowskiego 2 na rzecz Gminy Wieliczka, udzielenie pomocy finansowej Gminie Kłaj, zmiana Statutu Powiatu Wielickiego, zmiana Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2018 rok, zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego na lata 2018-2030, uchwała w sprawie przekazania skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieliczce.

 

 

Ilość zdjęć w galerii: 24
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU