Czwartek 17 stycznia, 2019 Imieniny: Marian, Rościsław, Antoni, Jan, Henryk
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Aktualności

11-05-2018

Zmiany w Radzie i Zarządzie Powiatu

Podczas 39. sesji Rady Powiatu Wielickiego dokonano zmian w składzie prezydium Rady Powiatu Wielickiego oraz Zarządzie Powiatu Wielickiego. Z funkcji przewodniczącego Rady odwołano Marka Burdę. W jego miejsce powołano Józefa Dudę.

Zmiana przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego odbyła się na wniosek grupy radnych. - Zadaniem przewodniczącego Rady Powiatu jest organizacja pracy rady. Tyle wynika z ustawy o samorządzie powiatowym. Sposób w jaki to robi ustawodawca pozostawia samemu przewodniczącemu. W naszym przekonaniu, sposób w jaki to robi przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego pozostawia wiele do życzenia.

Ostatnie spotkanie radnych oraz posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu Wielickiego pokazało niespotykane do tej pory obniżenie standardów debaty publicznej. Podważanie autorytetu przewodniczącego Zarządu Powiatu Wielickiego, kwestionowanie kompetencji pracowników merytorycznych Starostwa Powiatowego w Wieliczce, arogancja w stosunku do pozostałych radnych i stronniczość wyrażająca się w popieraniu interesów wyborczych pojedynczych osób, brak chęci do wypracowywania konstruktywnych rozwiązań i kompromisu to zachowania, na które nie dajemy przyzwolenia i na które nie możemy się zgodzić.

Szanujemy prawo przewodniczącego rady do autonomicznego sposobu sprawowania tej funkcji oraz reprezentowania w Radzie własnego ugrupowania. Nie może jednak ono oznaczać obniżenia standardu funkcjonowania Rady oraz braku szacunku dla radnych – napisano w uzasadnieniu wniosku, który w głosowaniu radni poparli obowiązującą w tym przypadku bezwzględną większością głosów (12 za, 7 przeciw, 2 wstrzymujące.się, 1 nieważny, 1 nieobecny). 

Skład prezydium Rady Powiatu Wielickiego uzupełniono o dwóch wiceprzewodniczących. Tę funkcję powierzono Tadeuszowi Feretowi i Marcinowi Matuszykowi.

Z kolei na wniosek starosty wielickiego odwołano trzech członków Zarządu Powiatu Wielickiego. - Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym, na czele którego stoi starosta jako przewodniczący. Do starosty należy organizacja pracy zarządu, jego reprezentowanie na zewnątrz. To na nim spoczywa obowiązek prawidłowego jego funkcjonowania ze wszystkimi konsekwencjami, jak choćby osobistą odpowiedzialnością przed organami kontrolnymi.

Warunkiem właściwego wywiązywania się z przyjętych na starostę jako przewodniczącego zarządu zobowiązań jest możliwość autonomicznego kierowania zarządem. Przy zachowaniu kolegialności tego organu, występującego w nim pluralizmu i szeroko rozumianej reprezentacyjności tak politycznej jak i personalnej, to starosta powinien mieć decydujący wpływ na podejmowane przez zarząd decyzje. To on firmuje je swoim stanowiskiem i osobą. Ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

Brak możliwości właściwego wypełniania roli przewodniczącego zarządu, wywoływanie konfliktów, partykularyzm i interesowność jak to ma miejsce choćby w przypadku wyznaczenia okręgów wyborczych czy wyboru inwestycji drogowych, wywieranie nacisków na realizację zadań sprzecznych z oczekiwaniami mieszkańców przy jednoczesnym negowaniu inicjatyw mających na celu rozwój powiatu – to działania, które doprowadziły do utraty zaufania oraz wiary w możliwość efektywnego i skutecznego funkcjonowania Zarządu Powiatu Wielickiego w obecnym składzie.

Jednak głównym powodem mojej decyzji jest próba narzucania Zarządowi Powiatu stanowisk politycznych. Przez wiele lat starałem się chronić Zarząd Powiatu od wpływu polityki partyjnej. Niestety przez ostatnie miesiące coraz częściej spotykałem się z próbą ustalania decyzji samorządowych w biurach partyjnych i poselskich, co w moim przekonaniu jest nie do przyjęcia, pamiętając że samorząd powinien być niezależny i suwerenny. Decyzje partyjne odbiegają od interesów społecznych, a przede wszystkim od potrzeb mieszkańców naszego powiatu.

Od 12 lat jestem przewodniczącym Zarządu Powiatu Wielickiego. Bywało różnie, ale takiej sytuacji nie było nigdy. Dodam, że wielokrotnie były podejmowane próby unormowania sytuacji. Nie przyniosły one jednak oczekiwanych rezultatów. Dlatego podjąłem decyzję o wystąpieniu do Rady Powiatu Wielickiego z wnioskiem o odwołanie trzech członków Zarządu Powiatu Wielickiego – podał w uzasadnieniu wniosku starosta wielicki.

Radni przychylili się do niego, czego konsekwencją było odwołanie z Zarządu Powiatu wielickiego: Aleksandry Ślusarek, Zdzisława Prochwicza oraz Romana Wcisło (w każdym przypadku 11 za, 8 przeciw, 3 wstrzymujące się, 1 osoba nieobecna). Ich miejsce zajęli: Roman Koszyk, Piotr Nowak i Jan Wandas. – Żadna z powołanych osób nie będzie etatowym członkiem Zarządu – podkreślił Jacek Juszkiewicz.

 

(BP)

Ilość zdjęć w galerii: 33
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU