Czwartek 19 lipca, 2018 Imieniny: Wincenty, Wodzisław, Marcin, Rufin
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Aktualności

03-08-2017

Wieści z Poradni

Dzień pracy w Poradni w okresie wakacji niewiele różni się od pozostałych dni. Co prawda część pracowników korzysta z urlopów wypoczynkowych, ale placówka funkcjonuje jak zwykle i wszystkie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane.

Poradnia jako placówka nieferyjna, funkcjonuje nieprzerwalnie przez cały rok, ale w praktyce rytm pracy wyznacza rok szkolny. Szerokie i ważne dla środowiska lokalnego oddziaływania zrealizowane w roku szkolnym 2016/2017 podsumowuje również Poradnia. Oto kilka faktów.

W ciągu jednego dnia gabinety Poradni odwiedzało przeciętnie około 150 osób. Dla wszystkich pracownicy Poradni przygotowywali odpowiednią do ich potrzeb pomoc. Najwięcej czasu zajęła diagnoza dzieci i młodzieży, której proces zwieńczały wydane opinie (blisko 1500) lub orzeczenia (ponad 300).

Z indywidualnej terapii logopedycznej skorzystało 770 dzieci. Natomiast 183 dzieci i młodzieży uczestniczyło w 15 różnorodnych formach grupowych zajęć terapeutycznych. Zostały nimi objęte między innymi dzieci nieśmiałe, wycofane, z zaburzoną koncentracją uwagi, dzieci nadpobudliwe, z ADHD. Uczniowie ze znacznie nasilonymi trudnościami w nauce czytania i pisania korzystali z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a z zaburzonymi funkcjami wykonawczymi z terapii metodą Instrumental Enrichment. Umiejętność radzenia sobie w codziennym życiu kształtowały dzieci z zaburzeniami SI oraz dzieci i młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Dzieci i młodzież potrzebujące wsparcia w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym korzystali z zajęć socjoterapeutycznych PoMosty – najmłodsi, Razem można więcej – starsi i Pewniej w dorosłość – młodzież.

Bardzo ważnym obszarem pracy Poradni było wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin. W minionym roku ze wsparcia korzystało 78 dzieci z różnorodnymi niepełnosprawnościami, a 13 spośród nich, dodatkowo było intensywnie przygotowywanych do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

Bardzo cieszyło zaangażowanie rodziców, bez którego efekty, nawet najbardziej intensywnych odziaływań terapeutów pozostawałyby połowiczne, albo kończyłyby się równocześnie z końcem zajęć. 78 osób ukończyło warsztaty Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, a blisko 20 skorzystało z warsztatów dla rodziców dzieci z nadpobudliwych i autystycznych.

Najcenniejsze z punktu widzenia rozwoju środowiska edukacyjnego  było wzmacnianie współpracy pracowników Poradni z dyrektorami i nauczycielami Szkół i Przedszkoli. Zaangażowanie Państwa w budowanie partnerstwa dla dobra dzieci i uczniów jest bezcenne. Wysiłek ten szczególnie widoczny był w intensywnej współpracy 19 nauczycieli i specjalistów w sieci współpracy i samokształcenia Pomoc logopedyczna i 60 nauczycieli w sieci Ruch to zdrowie.

Wielu dyrektorów szkół i nauczycieli było zaangażowanych w rozwijanie procesu wspomagania pracy swojej szkoły lub przedszkola. 525 osób skorzystało z 54 różnego typu szkoleń i warsztatów, a wychowawcy ponad 4000 uczniów współdziałał ze specjalistami Poradni, w realizacji warsztatów i programów terapeutycznych dla swoich wychowanków.

 

(MW)

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU