Wtorek 24 kwietnia, 2018 Imieniny: Aleksy, Horacy, Horacja, Grzegorz, Aleksander, Fidelis, Bona, Jerzy
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Aktualności

17-07-2017

Poszukiwany psycholog

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ogłasza nabór na stanowisko psychologa w Punkcie Interwencji Kryzysowej.

Wymagania formalne: 
a) wykształcenie wyższe psychologiczne, 
b) ukończona szkoła psychoterapii lub w trakcie procesu certyfikacji,
c) posiadane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe,
d) dodatkowe kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) wstępna diagnoza, ocena psychologiczna,
b) opiniowanie i orzekanie w sprawach wymagających stanowiska psychologa,
c) prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, grup wsparcia,
d) udzielanie pomocy psychologicznej osobom dorosłym będących klientami Punktu Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
e) praca terapeutyczna z dzieckiem i jego rodziną, prowadzenie terapii indywidualnych/grupowych, oraz diagnostyka dla klientów Punku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
f) współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych PCPR, 
g) prowadzenie dokumentacji dot. klientów PIK zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) list motywacyjny,
b) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
c) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d)kopie dotychczasowych świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, referencji, opinii, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu 
z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g)oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą         z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015, poz. 2135 ze zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie/zaświadczenie o niekaralności, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu z pełni praw publicznych. 

Forma zatrudnienia:  Umowa o pracę- ½ etatu. Miejsce wykonywania zatrudnienia: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce ul. Daniłowicza 12.
Sposób i miejsce składania ofert: Osobiście w siedzibie PCPR Wieliczka, ul. Daniłowicza 12 w godzinach pracy PCPR. Listownie na adres PCPR Wieliczka, ul. Daniłowicza 12 32-020 Wieliczka. Pocztą elektroniczną na adres: pik.wieliczka@gmail.com

Termin składania ofert:  31.07.2017 do godz. 12.00. Osoba do kontaktu: Agnieszka Filipiak, tel. 730-201-771.

 

(AF)

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU