Wtorek 22 maja, 2018 Imieniny: Helena, Wiesława, Julia, Ryta, Emilia, Roma
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Aktualności

17-05-2017

Radni za likwidacją azbestu

W Uchwale Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 r. zagwarantowano środki finansowe w łącznej kwocie 75 000,00 zł na udzielenie dotacji dla gmin powiatu wielickiego na usuwanie, transport i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest. Podczas 30. Sesji Rady Powiatu Wielickiego radni zdecydowali w jakiej wysokości trafią one do poszczególnych gmin.

Najwięcej, bo 26.000 zł trafi do gminy Niepołomice. Wieliczka otrzyma 20.000 zł. Gdów 15.000. Po 7.000 Biskupice i Kłaj.

Dalszą część porządku obrad wypełniły sprawozdania. Przedstawiono informację z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny, pomocy osobom niepełnosprawnym oraz z realizacji programów zdrowotnych. Radni zapoznali się z podsumowaniem „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom na 2016 rok”. Informację na temat inwestycji drogowych oraz wyników akcji zimowej  przedstawił dyrektor ZDP Grzegorz Łętocha. Ponadto sprawozdania złożyli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wieliczce a także szefująca Powiatowemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności Dorota Cieślak.

 

(BP)

Ilość zdjęć w galerii: 30
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU