Niedziela 24 stycznia, 2021 Imieniny: Felicja, Rafał, Franciszek, Robert, Sława
Unia Europejska

Aktualności

22-12-2011

Wzorowe partnerstwo powiatów - Wielickiego i Monachijskiego

Pierwsze kontakty pomiędzy powiatem monachijskim i wielickim miały miejsce tuż po reformie administracyjnej powołującej do istnienia powiaty. W połowie 1999 roku Powiat Ziemski Monachijski złożył deklarację wyrażającą chęć współpracy z tworzącą się nową administracją samorządową w Polsce. Cztery lata później w Zamku Żupnym w Wieliczce podpisano umowę partnerską. W tym roku oba powiaty wyróżniono Nagrodą Ambasadora RP w Republice Federalnej Niemiec za Wzorową Współpracę Partnerską. W uroczystości, która odbyła się w pałacyku reprezentacyjnym Kancelarii Państwa Bawarskiego Prinz-Carl-Palais uczestniczyli starosta wielicki Jacek Juszkiewicz, wicestarosta Mirosław Mrozowski oraz przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam Kociołek.

Laudację na cześć wyróżnionych powiatów wygłosiła konsul generalna RP w Monachium Elżbieta Sobótka, która przybliżyła okoliczności zawiązania partnerstwa, tworzące go osoby oraz zrealizowane na przestrzeni ponad 10 lat wspólne projekty. – Było ich kilkaset, natomiast kilka tysięcy osób z partnerskich powiatów miało możliwość odwiedzić Wieliczkę i Monachium i poznać siebie nawzajem. Jedynie w drugiej połowie tego roku zorganizowano w powiecie monachijskim pięć specjalistycznych konferencji, w których wzięli udział samorządowcy, strażacy, pracownicy Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, radni oraz nauczyciele – mówiła Elżbieta Sobótka. W swoim wystąpieniu konsul nawiązała również do wręczenia nagrody Perła Powiatu Wielickiego i przypomniała, że tegoroczną „Perłą” została Johanna Rumschöttel, starosta monachijski. Statuetka, którą otrzymali wzorcowi partnerzy przypomina kształtem anioła, stąd konsul stwierdziła, że ludzie są jak anioły o jednym skrzydle. Żeby wzlecieć potrzebują drugiego i odniosła tę metaforę do partnerstwa powiatów. Z kolei ambasador RP w Republice Federalnej Niemiec Marek Prawda nawiązał do międzynarodowych traktatów mówiących o przyjaźni i współpracy. W jego ocenie uosobieniem zawartych w nich zapisów są samorządy realizujące partnerstwo międzynarodowe. Wątek ten podjęła w swoim przemówieniu Emilia Müller, minister w rządzie bawarskim ds. europejskich i federalnych, która zwróciła uwagę na różnorodność narodową w Europie, jako wartość całej Unii Europejskiej. Minister uznała partnerskie samorządy za podmioty polityki tworzonej na najwyższym szczeblu. - Z uznaniem odnoszę się do inicjatywy partnerstwa pomiędzy powiatami wielickim i monachijskim, której twórcami byli ówcześni starostowie: Heiner Janik oraz Adam Kociołek. Dla powiatu wielickiego było to otworzenie nowej karty historii, która jest skrzętnie zapisywana dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku. Możemy śmiało powiedzieć, że skutkuje ona dzisiaj owocną współpracą na wielu płaszczyznach. A o wartości samego partnerstwa przekonuje fakt, że pomimo zmian jakie zaszły w obu powiatach, objęciu kluczowych stanowisk przez nowych ludzi nie utraciło ono nic z zapisów zawartych w umowie o współpracy, co więcej, jest rozwijane wręcz modelowo, o czym świadczy przyznana Nagroda Ambasadora RP w Republice Federalnej Niemiec za Wzorcową Współpracę Partnerską. To potwierdzenie, że jako kontynuatorzy inicjatywy pierwszych starostów stanęliśmy na wysokości zadania, spełniliśmy pokładane w nas oczekiwania, które doprowadziły do dnia dzisiejszego – podkreślił w swoim wystąpieniu Jacek Juszkiewicz, starosta wielicki. Starosta zwrócił się także bezpośrednio do osób, bez których tego wyróżnienia nie byłoby możliwe. - W uzasadnieniu nagrody Perła Powiatu Wielickiego, którą miałem zaszczyt wręczyć pani staroście Johannie Rumschöttel padły słowa, że swoją otwartością i życzliwością, a jednocześnie własną wizją współpracy nadała dotychczasowemu partnerstwu szerszą perspektywę. Było to możliwe dzięki jej osobistemu zaangażowaniu, przełamywaniu stereotypów we wzajemnych relacjach oraz dbałości o właściwy kierunek i poziomo współpracy. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że to nie jest już tylko partnerstwo, ale także przyjaźń. Przyjaźni nie da się określić w żadnej umowie, przyjaźń to dar, za który chcę z całego serca podziękować – dodał Jacek Juszkiewicz, który przekazał słowa uznania również pani konsul Elżbiecie Sobótce za wielką troskę i życzliwe zainteresowanie partnerstwem między powiatami. W uroczystości uczestniczyło pięciu starostów. Dwóch z nich: Heiner Janik i Adam Kociołek było sygnatariuszami umowy partnerskiej pomiędzy powiatami monachijskim i wielickim. Nagrodę odebrali ich następcy: Johanna Rumschöttel i Jacek Juszkiewicz. Piątym starostą był Józef Krzyworzeka, starosta krakowski, który reprezentował wyróżniony w ramach tego samego partnerstwa powiat krakowski. Obecny był Paul Blum, który przez lata z ramienia Starostwa w Monachium realizował niemiecko-polskie projekty. Obecna była Agnieszka Miller, tłumacz, okrzyknięta „głosem tego partnerstwa”. – Partnerstwo z powiatem wielickim oceniane jest jako dynamiczne, otwarte. Oprócz przyjętych planów wieloletnich, ustalanych w cyklu rocznym projektów, pojawiają się pomysły, które ze względu na swoją wartość realizowane są poza zaakceptowanym już planem. Cieszy nas, że tak jesteśmy postrzegani i że współpraca międzynarodowa pozwoliła powiatowi wielickiemu zaistnieć na arenie międzynarodowej – podsumował Mirosław Mrozowski, wicestarosta wielicki, który również był obecny na miejscu tego bezprecedensowego w historii samorządu powiatowego wydarzenia.
Ilość zdjęć w galerii: 7
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU