Wtorek 14 lipca, 2020 Imieniny: Bonawentura, Stella, Izabela, Franciszek, Kamil, Kamila, Ulryk, Marceli
Unia Europejska

Aktualności

18-12-2019

Budżet powiatu 2020

Rada Powiatu Wielickiego uchwaliła budżet powiatu na 2020 rok. Na 24 radnych obecnych na sesji 16 głosowało za jego przyjęciem, 1 był przeciwny, 7 wstrzymało się od głosu.

Dochody budżety zaplanowano w wysokości 106.177.363,89 złotych, wydatki na poziomie 110.389.153,63 złotych. Różnica pomiędzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 4.211.789,74 złotych.

Projekt uchwały budżetowej otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Komisje stałe w Radzie Powiatu Wielickiego zarekomendowały radnym jego przyjęcie.

W budżecie zarezerwowano środki m.i. na budowę węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi DK 94 w wysokości 1.000.000,00 złotych, na budowę węzła Niepołomice na odcinku autostrady A4 pomiędzy węzłem Kraków Bieżanów i węzłem Targowisko kwotę 2.000.000,00 złotych oraz kwotę 11.460.872,00 złotych z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych.

Ważnymi wydatkami inwestycyjnymi pozostają budowa Powiatowego Centrum Wsparcia Społecznego z kwotą 5.370.000,00 złotych, budowa Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce ( przygotowanie dokumentacji) za kwotę 500.000,00złotych, budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce z kwotą 600.000,00 złotych oraz kontynuacja realizacji projektu współfinansowanego ze środków Uni Europejskiej- E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego, na który zostały przeznaczone środki w wysokości 4.104.321,10 złotych.

Ilość zdjęć w galerii: 30
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU