Sobota 19 października, 2019 Imieniny: Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Izaak, Michalina, Michał
Unia Europejska

Aktualności

09-07-2019

W Małopolsce będzie więcej ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powiat Wielicki jednym z Beneficjentów dotacji

Odwiedzając małopolskie środowiskowe domy samopomocy, miałem okazję przekonać się, że dla swoich podopiecznych stanowią one swego rodzaju bezpieczną przystań. Otrzymują oni tam nie tylko lekcje samodzielności i zaradności życiowej. Oprócz nauki życia jest tam tez miejsce na ciepło, opiekę i troskę, których tak bardzo potrzebują. Teraz takich bezpiecznych przystani – ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – będzie w Małopolsce więcej – mówił wojewoda małopolski podczas dzisiejszej uroczystości podpisania umów, na podstawie których kolejne takie ośrodki powstaną.


Środki na ten cel pochodzą z rezerwy celowej planowanej na 2019 rok, której podziału dokonała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbieta Rafalska.
Łączna wysokość dotacji przyznanej dla Małopolski to 4 370 677,00 zł.
Aktualnie w Małopolsce funkcjonuje 78 ośrodków wsparcia przeznaczonych dla 2880 uczestników. Przyznana dotacja pozwala na utworzenie 5 nowych ośrodków i 1 filii funkcjonującego już środowiskowego domu samopomocy, utworzenie nowych miejsc w istniejących ośrodkach oraz poprawę ich infrastruktury.
Wsparciem zostanie objętych 160 osób, z czego w 2019 roku 80 osób ( w tym 24 ze spektrum autyzmu bądź niepełnosprawnościami sprzężonymi), natomiast kolejne 80 po dokonaniu inwestycji w 2020 roku.
Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik podpisał w dniu dzisiejszym umowy z następującymi samorządami: powiatem tatrzański, powiatem nowotarskim, powiatem wadowickim, powiatem wielickim, powiatem suskim, powiatem krakowskim, powiatem proszowickim, gminą Uście Gorlickie, gminą Kalwaria Zebrzydowska, gminą Kozłów.

Ilość zdjęć w galerii: 6
Podziel się:
MENU