Piątek 7 sierpnia, 2020 Imieniny: Kajetan, Klaudia, Donata, Dorota, Konrad, Sykstus, Olechna
Unia Europejska

Aktualności

02-07-2019

Usuwanie azbestu

W Uchwale Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2019 r. zostały zagwarantowane środki finansowe w łącznej kwocie 72 000,00 zł na udzielenie dotacji dla gmin powiatu wielickiego celem realizacji zadania polegającego na usuwaniu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest. Podczas 7 Sesji Rady Powiatu Wielickiego radni zdecydowali w jakiej wysokości trafią one do poszczególnych gmin.

Takie właściwości azbestu jak niepalność, wytrzymałość mechaniczna i termiczna oraz elastyczność sprawiły, że stal się on materiałem często wykorzystywanym w różnego rodzaju technologiach przemysłowych, najczęściej jednak przy wytwarzaniu dachowych i elewacyjnych płyt azbestowo-cementowych. Przeprowadzone badania udowodniły, że włókna azbestu mają działania rakotwórcze, które przedostają się do organizmu wraz z wdychanym powietrzem. Z tego tytułu został wprowadzony krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, nakładający na gminy obowiązek zorganizowania usuwania wyrobów zawierających azbest. W celu ubiegania się o możliwość dofinansowania zadania związanego z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, mieszkaniec powinien udać się do odpowiedniego wydziału/referatu Ochrony Środowiska w danym Urzędzie Gminy w celu wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Gmina podpisuje umowy z mieszkańcami dot. współfinansowania kosztów realizacji zadania polegającego na odbiorze (bez demontażu), transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z terenu danej gminy oraz z firmą, która wykonuje to zadanie w imieniu Gminy. Powiat Wielicki w 2019 r. dofinansuje realizację zadania w wysokości 50 % kosztów całkowitych zadania.

Gmina Wieliczka uzyska pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 13 000,00 zł, Gmina Niepołomice 19 500,00 zł, Gmin Kłaj 11 500,00 zł, Gmina Gdów 23 000,00 oraz Gmina Biskupice 5 000,00zł.

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU