Wtorek 22 października, 2019 Imieniny: Kordula, Filip, Klaudia, Salomea, Marek, Halka, Przybysław
Unia Europejska

Aktualności

01-07-2019

Będzie Powiatowe Centrum Wsparcia Społecznego

Podstawowym efektem przedmiotowej inwestycji jest wytworzenie nowej i w pełni zgodnej z koncepcją uniwersalnego projektowania infrastruktury Powiatowego Centrum Wsparcia Społecznego w Wieliczce wraz z archiwum w podpiwniczeniu budynku. Przedmiotowe Centrum stanie się głównym ośrodkiem pracującym z osobami niepełnosprawnymi na terenie Powiatu Wielickiego, a poprzez ulokowanie wszystkich instytucji systemu wsparcia zapewni kompleksową dostępność tego rodzaju usług. PCWS będzie siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz w Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy PCPR (który może zostać przekształcony w Ośrodek Interwencji Kryzysowej - placówkę działającą w trybie 24 godz.).

Lokalizacja inwestycji:
Teren inwestycji znajduje się przy ul. Niepołomskiej 26c w Wieliczce.  Obecnie na działce znajduje się budynek będący siedzibą Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. Miejsce realizacji inwestycji jest doskonale skomunikowane – położone w bezpośrednim sąsiedztwie DK 94, w odległości ok. 500 m. od pętli autobusowej Kampus Wielicki. Inwestor przewidział odpowiednią ilość miejsc parkingowych, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Grupa wiekowa:
1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce orzeka głównie w przypadkach osób powyżej 16 roku życia; istotną część klientów stanowią osoby starsze,
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce prowadzi wsparcie wszystkich grup wiekowych; szczególnie beneficjentami wsparcia i programów pomocowych są osoby w wieku aktywności zawodowej oraz osoby starsze,
3. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce (która już funkcjonuje w przedmiotowej lokalizacji) – prowadzi głównie wczesne wspomaganie dzieci oraz realizuje programy profilaktyczne i wsparcie dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

 

Obiekt będzie posiadał wiele udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Ulokowanie wielu instytucji świadczących pomoc dla osób niepełnosprawnych w jednym miejscu (Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce), umieszczenie całej inwestycji w miejscu o dogodnym dojeździe – posiadającym odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie lokalizacji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce do potrzeb – między innymi poprzez likwidację wszystkich barier architektonicznych oraz dostosowanie dostępu do gabinetów lekarskich dla lekarzy orzeczników do różnych typów niepełnosprawności, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce będzie w całości dostępne dla osób niepełnosprawnych. W chwili obecnej w budynku stanowiącym siedzibę PCPR (ul. Daniłowicza 12) brak jest możliwości obsługi osób na wózkach inwalidzkich (wąskie korytarze oraz drzwi), a konstrukcja obiektu utrudnia poruszanie się wszystkim osobom niepełnosprawnym i z dysfunkcjami narządu ruchu.

Zwiększenie zakresu i częstotliwości kontaktów instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych – szybszy przepływ danych i głęboka współpraca dzięki położeniu w jednej lokalizacji, w ramach zagospodarowania terenu powstanie także plac zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem z uwzględnieniem stanowisk, z których będą mogły korzystać dzieci z niepełnosprawnością ruchową (istotne – ze względu na fakt oczekiwania dzieci niepełnosprawnych z rodzicami na zajęcia, terapię, diagnozy).

W dniu 28 czerwca 2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą. W najbliższych dniach zostanie przekazany Teren Budowy Wykonawcy. Termin realizacji przewidziany jest na koniec grudnia 2020 roku.


 

Ilość zdjęć w galerii: 2
Podziel się:
MENU