Wtorek 19 listopada, 2019 Imieniny: Elżbieta, Seweryn, Seweryna, Salomea, Matylda, Maksym, Faustyna, Paweł
Unia Europejska

Aktualności

24-06-2019

POWIAT WIELICKI REKORDZISTĄ - Największe w Małopolsce promesy dla Powiatu Wielickiego w wysokości 9.441.793,00 zł

Powiat wielicki pozyskał 8.026.053,00 złotych na rozbudowę drogi powiatowej Kraków-Niepołomice od mostu na rzece Serafie w miejscowości Brzegi do mostu na potoku Podłężanka w Niepołomicach oraz 1.415.740,00 złotych na przebudowę drogi powiatowej przy ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Sadową do przepustu wraz z budową nowego przepustu w miejscu istniejącego.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego symbolicznych czeków na dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Promesy, w obecności małopolskich parlamentarzystów wręczyli minister infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Z ramienia Powiatu Wielickiego symboliczny czek odebrał Wicestarosta Wielicki Henryk Gawor.

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) został powołany ustawą z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Dróg Samorządowych jako nowy mechanizm wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, które realizują inwestycje na drogach samorządowych. Celem funduszu jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. W ramach FDS  dofinansowane zostaną budowy, przebudowy, remonty dróg powiatowych i dróg gminnych oraz inwestycje dotyczące budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Dodatkowo będą finansowanie zadania dróg zakwalifikowanych do dróg o znaczeniu obronnym.

Na rozbudowę drogi powiatowej Kraków-Niepołomice od mostu na rzece Serafie w miejscowości Brzegi do mostu na potoku Podłężanka w Niepołomicach został rozstrzygnięty przetarg. W wyniku przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo - Mostowe, DROG-BUD Franciszek Fryc, Spytkowice.  Umowa z wykonawcą zostanie podpisana w najbliższym czasie. Rozpoczęcie prac jest planowane na lipiec br., natomiast zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2020 roku.


W maju br została podpisana umowa na wykonanie robót dla inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2045K ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Sadową do przepustu w km 1+940 wraz z budową nowego przepustu w miejscu istniejącego. Zakres przebudowy DP 2045K od km 1+535,86 do km 1+977,08”.  Obecnie trwają prace związane z budową kanalizacji, podczas których występuje zmiana organizacji ruchu zakładająca zwężenie jezdni (zgodnie z zatwierdzonym projektem), natomiast w kolejnym etapie prac związanym z wymianą przepustu pod drogą ul. Kościuszki zostanie czasowo zamknięta na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Św. Barbary od 01.08.2019r. na okres około 3 miesięcy. W związku z zamknięciem ulicy Kościuszki wprowadzony zostanie objazd ulicami Ochota, Kasztanowa, Sadowa – bez ograniczeń tonażowych i ul. Matejki. Termin zakończenia prac to 20 października 2019 roku.

 

FOTO: www.malopolska.uw.gov.pl

Powiat Wielicki

Ilość zdjęć w galerii: 5
Podziel się:
MENU