Piątek 5 czerwca, 2020 Imieniny: Walter, Bonifacy, Waleria, Kira
Unia Europejska

Aktualności

12-06-2019

Wyrównywanie Różnic w Małopolsce – pierwsza umowa zawarta!

10 czerwca 2019 roku w Wieliczce nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Powiatem Wielickim reprezentowanym przez Starostę Wielickiego Adama Kociołka oraz Wicestarostę Wielickiego Henryka Gawora, a oddziałem Małopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych reprezentowanym przez Panią Dyrektor Martę Mordarską w sprawie dofinansowania zakupu busów dla placówek z terenu Powiatu Wielickiego. Umowę na łączną kwotę 243 600,00 zł zawarto w obecności Posłanki na Sejm RP Urszuli Ruseckiej, przewodniczącej Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Fundusz dofinansował zakup trzech mikrobusów 9-cio osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich, w ramach projektu pn. „  Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w obszarze D.

Beneficjenci z Powiatu Wielickiego

Fundacja L’Arche otrzymała dofinansowanie do zakupu 9-cio osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Śledziejowicach. Wspólnota w Śledziejowicach prowadzi warsztaty dla 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Działają tutaj pracownie produkcji świeczek, stolarska, malarska, gospodarstwa domowego, krawiecka, ceramiczna oraz trening pracy. Dofinansowanie do zakupu dwóch mikrobusów – dla Domu Pomocy Społecznej w Sułkowie oraz Grabiu otrzymało Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”. Tym samym w bezpieczniejszych i znacznie bardziej komfortowych warunkach będzie podróżować 100 podopiecznych Stowarzyszenia. Dom Pomocy Społecznej w Sułkowie otwarty jest dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się ogród warzywny, sad, teren rekreacyjny ze stawem, folwark oraz ogród terapeutyczny, co daje możliwość obcowania z naturą. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz wsparcie osobom przewlekle psychicznie chorym znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej poprzez świadczenie usług opiekuńczych, wychowawczych, specjalistycznych oraz gastronomicznych, a także prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, których w miejscu zamieszkania nie jest w stanie zapewnić rodzina i gmina. Dom Pomocy Społecznej „Miłosierny Samarytanin” w Grabiu rozpoczął swoją działalność 1 lipca 2011 roku. Dom położony jest na terenie wiejskim, co zapewnia spokój, jakiego potrzebują osoby starsze i chore. Dom zapewnia całodobową opiekę dla 39 osób przewlekle somatycznie chorych.

Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu trzech 9-cio osobowych busów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych  przyznane zostało w łącznej kwocie 243 600,00 zł. w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III” w obszarze  likwidacji barier transportowych.

 

Oddz. Małopolski PFRON

Ilość zdjęć w galerii: 15
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU