Piątek 5 czerwca, 2020 Imieniny: Walter, Bonifacy, Waleria, Kira
Unia Europejska

Aktualności

14-05-2019

Wielomilionowa dotacja

Powiat wielicki pozyskał 8.026.053 złotych na rozbudowę drogi powiatowej Kraków-Niepołomice od mostu na rzece Serafie w miejscowości Brzegi do mostu na potoku Podłężanka w Niepołomicach. Jeżeli uda się wyłonić wykonawcę w ogłoszonym właśnie przetargu, prace mają szansę rozpocząć się pod koniec czerwca.

Inwestycja obejmuje remont ponad trzy kilometrowego odcinka drogi. W jej zakres wchodzi odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, przebudowa konstrukcji jezdni drogi wraz z wykonaniem poszerzeń jezdni do sześciu metrów oraz odcinkową korektą łuków poziomych, budowa chodnika – prawostronnego na całej długości modernizowanej drogi oraz lewostronnego w miejscach dojść do przystanków autobusowych. Ponadto wykonane zostaną nowe pobocza wraz z odwodnieniem liniowym w postaci korytka prefabrykowanego trójkątnego lub muldy, lewostronne perony dla projektowanych przystanków autobusowych, zjazdy indywidualne i publiczne w granicach pasa drogowego, kanalizacja deszczowa wraz z wylotami do istniejących bądź projektowanych odbiorników, przepusty drogowe pod koroną drogi, przebudowa i remont rowów. Przebudowane będą także istniejące skrzyżowania, powstaną zatoki oraz przystanki autobusowe, nastąpi montaż pionowego i poziomego oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a także rekultywacja terenu.  

Wykonawca będzie miał dwanaście miesięcy na wykonanie robót od czasu podpisania umowy. Powinny się one zakończyć w połowie przyszłego roku.

Projekt przebudowy drogi oszacowano na 10.701,404 złotych. 75% tej kwoty stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

(BP)

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU